Šodien, 22. martā, komisija apmeklēja Rīgas Ukraiņu vidusskolu, lai iepazītos ar skolas pieredzi un izaicinājumiem, uzņemot skolas vecuma bērnu un jauniešus no kara plosītās Ukrainas. Skolas direktore Lidija Kravčenko izrādīja skolas telpas un iepazīstināja ar tās vēsturi. Rīgas Ukraiņu skola 1989.gadā sākotnēji tika izveidota kā svētdienas skola, bet kā vidusskola tā darbojas kopš 1991.gada 1.septembra. Ukraiņu un latviešu tautas tradīcijas ir kļuvušas par skolas tradīciju pamatu. Lai kvalitatīvāk apgūtu latviešu un ukraiņu valodu ar pirmajām klasēm strādā 2 audzinātāji – latvietis un ukrainis. Tas dod iespēju labāk iekļauties latviskajā vidē.

Direktore skaidroja, ka skolā darbojas bērnudārzs, kuru apmeklē 60 bērni. Sākoties karam Ukrainā, vidusskola ir uzņēmusi 150 bērnus no Ukrainas. Tāpat skolā strādā vairāki pedagogu palīgi no Ukrainas, kuri palīdz skolotājiem mācību vielas pasniegšanā. Sēdes gaitā skolas direktore un skolotāji iepazīstināja komisiju ar saviem sasniegumiem, mācību procesa norisi un izaicinājumiem.

Foto: Jānis Cauņa, Saeima

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv