Šodien, 1. martā, komisija uz sēdi bija aicinājusi Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) pārstāvjus, lai iepazītos ar ministrijas kompetenci un īstenotajiem pasākumiem valsts valodas politikas, saliedētas sabiedrības politikas nodrošināšanai un diasporas atbalstam. Ministrijas funkcijās ietilpst izstrādāt valsts valodas politiku un organizēt un koordinēt tās īstenošanu. Tāpat ministrija savas kompetences ietvaros ir iesaistīta sabiedrības integrācijas pasākumu realizācijā un atbalsta sniegšanā diasporas pārstāvjiem un remigrantiem.

IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora vietniece Vineta Ernstsone informēja komisiju par Valsts valodas politikas pamatnostādņu 2021.-2027. mērķi un darbības virzieniem, kā arī iezīmēja šo virzienu galvenos uzdevumus.

Latviešu valodas aģentūras vadītāja Inita Vītola iepazīstināja ar aģentūras aktuālajiem un īstenotajiem pasākumiem valodas politikas nodrošināšanā. Aģentūra veic regulārus pētījumus par valodas situāciju Latvijā, izstrādā valodas apguves un metodiskos materiālus, sniedz atbalstu diasporai pasaulē latviešu valodas apguvē, nodrošina konsultācijas par valodas lietojumu un citvalodu personvārdu atveidi latviešu valodā un sniedz citus pakalpojumus.

Foto: Ieva Ābele, Saeima

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv