Komisija šodien, 15. februārī, apmeklēja patvēruma meklētāju izmitināšanas centru "Mucenieki".  Centra galvenais uzdevums ir nodrošināt patvēruma meklētājus ar mājokli laikā, kamēr viņu lietas tiek izskatītas un pieņemts lēmums patvēruma lietā par starptautiskā aizsardzības statusa piešķiršanu. Tas izvietots Ropažu novada Muceniekos, 17 kilometrus no Rīgas, bijušajā Padomju armijas militārajā bāzē un centrā var izmitināt līdz 400 personām. Pašreiz Muceniekos uzturas mazliet virs simts patvēruma meklētāji. 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) priekšnieces vietnieks Vilmārs Mangalis un PMLP Patvēruma lietu nodaļas vadītāja Līga Vijupe iepazīstināja komisiju ar patvēruma sistēmu Latvijā un bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanas procedūru. Pagājušajā gadā kopumā bija saņemti 546 patvēruma meklētāju iesniegumi. Bēgļa statuss piešķirts 216 personām, alternatīvais - 27. Šogad līdz 12. februārim jau saņemti 95 iesniegumi, kas ir ļoti daudz. Komisijas deputāti apskatīja centra telpas un iztaujāja tā vadītāju Nauri Bērziņu par centra apmeklētāju ikdienu un aktuālajam vajadzībām, patvēruma meklētājiem nodrošinātajiem pakalpojumiem un citiem jautājumiem.  

Foto: Jānis Cauņa, Saeima

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv