Komisija šodien, 8. februārī, apmeklēja Sabiedrības integrācijas fondu (SIF) un iepazinās ar tā darbību un sniegtajiem pakalpojumiem. Fonda darbība ir vērsta, lai nodrošinātu efektīvu sabiedrības saliedēšanas politikas īstenošanu un sniegtu nozīmīgu atbalstu nevaldības sektoram, lai stiprinātu valstisko piederību un demokrātiju, atbalstītu pilsoniski izglītotu, aktīvu, atbildīgu, iekļaujošu un saliedētu sabiedrību.

SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce iepazīstināja komisiju ar fonda misiju un vīziju, skaidroja tā galvenos darbības virzienus, kas ir: nevalstisko organizāciju, mazākumtautību, ģimeņu, diasporas, sociāli neaizsargāto un mediju atbalsts. Viņa norādīja, ka sabiedrības integrācijas politika ir horizontālā politika, kurā iesaistītas daudzas institūcijas. Tāpat fonda darbību nosaka daudzi politikas plānošanas dokumenti.

Z. Pūce informēja, ka fonds administrē projektu konkursus diasporas atbalstam, realizē projektus Latvijas ģimeņu atbalstam, veic NVO fonda administrēšanu. Tāpat fondam administrēšanai nodots finansējums Latvijas komerciālo nacionālo, reģionālo un vietējo mediju projektiem. SIF nodrošina sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumus starptautiskās aizsardzības personām un Ukrainas civiliedzīvotājiem. Šogad fonda telpās darbu sākusi arī vienas pieturas aģentūra, kas sniedz pakalpojums trešo valstu pilsoņiem. SIF arī aktīvi iesaistās atbalsta sniegšanā Ukrainas kara bēgļiem, nodrošina pārtikas un pamata materiālo palīdzību vistrūcīgākajām personām. Pērn izsniegtas 769 201 pārtikas pakas. Sekretariāta direktore arī informēja par projektiem pieejamo finansējumu 2023. gadā un tā pieaugumu pēdējos gados.  

SIF ir publisks nodibinājums, kas atrodas Ministru prezidenta institucionālā pārraudzībā. Tas dibināts 2001. gadā. Fondā strādā 36 darbinieki.

Foto: Jānis Cauņa, Saeima

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv