Šodien, 25. janvārī, komisija, turpinot iepazīties ar to institūciju darbību, kuras ir komisijas pārraudzības redzeslokā, iepazinās ar Kultūras ministrijas veikumu un plānotajiem pasākumiem sabiedrības saliedētības politikas jomā. Viena no Kultūras ministrijas funkcijām ir izstrādāt un realizēt valsts politiku sabiedrības integrācijas jomā.

Saliedētības politika ir horizontālā politika un tās īstenošanā iesaistītas daudzas institūcijas. Galvenais šīs jomas vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments ir Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādnes. Saliedētas sabiedrības politikas virsmērķis ir nacionāla, solidāra, atvērta un pilsoniski aktīva sabiedrība, kuras pastāvēšanas pamats ir Satversmē noteiktās demokrātiskās vērtības un cilvēktiesības, latviešu valoda un latviskā kultūrtelpa. Virsmērķa sasniegšanai noteikti 2 rīcības virzieni: nacionālā identitāte un piederība; demokrātijas kultūra un iekļaujošs pilsoniskums, integrācija.

Sēdē Kultūras ministrijas valsts sekretāres vietniece starptautisko lietu, integrācijas un mediju jautājumos Zane Vāgnere un Sabiedrības integrācijas departamenta direktore Jeļena Šaicāne iepazīstināja komisiju ar sabiedrības saliedētības politikas izstrādi un ieviešanu, pieejamo finansējumu sabiedrības integrācijas un diasporas pasākumu īstenošanai, tā sadalījumu pa rīcības virzieniem.  

Foto: Reinis Inkēns, Saeima

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv