Valsts izglītības satura centra (VISC) vadītāja Liene Voroņenko 2023. gada 18. janvāra sēdē informēja komisiju, ka ir izstrādāts valsts valodas prasmju pārbaužu plāns šim gadam tiem Latvijā pastāvīgi dzīvojošajiem Krievijas pilsoņiem, kuri pirms Krievijas pilsonības iegūšanas bija Latvijas pilsoņi vai nepilsoņi un kuriem līdz šā gada 1. septembrim jāiesniedz apliecinājums par valsts valodas apguvi, lai atkārtoti saņemtu pastāvīgās uzturēšanās atļaujas.

Komisijas priekšsēdētājs Ingmārs Līdaka pauda viedokli, ka valodas prasmju pārbaudes nokārtošana šiem cilvēkiem ir iespēja apliecināt savu vēlmi dzīvot mūsu valstī, cieņu pret šo valsti. Svarīgi, lai valsts spētu nodrošināt valsts valodas prasmju pārbaudes pieejamību un lai neveidojas situācija, ka kādam, kurš ir vēlējies to kārtot, nav bijis tādas iespējas.

L. Voroņenko informēja, ka, pēc centra aplēsēm līdz 1. septembrim pārbaudi valsts valodas zināšanās vismaz sarunvalodas jeb A2 līmenī būtu nepieciešams nokārtot gandrīz 18 tūkstošiem cilvēku un to varēs izdarīt trīs pilsētās – Rīgā, Liepājā un Daugavpilī. Pieteikties pārbaudījuma kārtošanai varēs no 1. februāra līdz marta otrajai pusei. VISC pārbaudījumu pieņemšanu uzsāks aprīlī. Plānots, ka tas būs maksas pakalpojums un eksāmena izmaksas plānots noteikt 52 eiro apmērā. Iestāde arī aprēķinājusi, ka, lai izpildītu likuma prasības, vajadzēs eksaminēt 300 cilvēkus katrā no pārbaudījumu dienām. Tas būs ļoti liels slodzes pieaugums, jo pērn VISC kopumā nodrošināja pārbaudījumus tikai ap 5000 personām. VISC aicina pārbaudes kārtotājus nākt sagatavotiem, jo pārbaudes nenokārtošana un cerēšana to nolikt atkārtoti gan sarežģīs iestādes darbu, gan būs liels stress pašiem kārtotājiem.

VISC vadītāja arī uzskata, ka cilvēku vēlmi un iespējas nokārtot valsts valodas prasmju pārbaudi ietekmē motivācija, iepriekšējā izglītība, spējas mācīties. Tāpat jāņem vērā arī tas, ka lielākā daļa no minētās grupas ir seniori un viņiem kognitīvie procesi un spēja mācīties ir lēnāka. VISC, respektējot cilvēku virs 50 gadiem iespējas, ļaus pārbaudes rakstisko daļu veikt papīra formātā.

Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas deputāti guva apliecinājumu, ka Valsts izglītības satura centrs eksaminācijas procesam gatavojas savlaicīgi un tehniski ir spējīgs šo procesu atbilstoši novadīt.

 

 

 

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv