Komisija šodien, 14. septembrī, tikās Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) priekšnieci Mairu Rozi, lai pārrunātu aktuālo situāciju ar personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu. Šā gada pirmajā pusē strauji pieauga pieprasījums pēc personu apliecinošiem dokumentiem un PMLP nodaļās veidojās garas rindas. PMLP priekšniece to skaidroja ar vairākiem faktoriem, tādiem kā ārkārtējās situācijas ieviešanu un klātienes pakalpojumu sniegšanu tikai pēc iepriekšēja pieraksta, Krievijas Federācijas izraisīto bruņoto konfliktu Ukrainā, ceļošanas atsākšanos pēc Covid-19 pandēmijas, personas apliecības jeb eID kartes noteikšanu par obligātu personu apliecinošu dokumentu un citus. Strauji pieauga personu apliecinošu dokumentu (pases un eID) izsniegšana personām līdz 15 gadu vecumam.

Ņemot vērā personas apliecības noteikšanu par obligātu personu apliecinošu dokumentu no 2023. gada 1. janvāra, bija arī ļoti strauji jāpieaug dokumentu izsniegšanai 2022. gadā un turpmākajos gados. 

M. Roze skaidroja pārvaldes šogad realizētos pasākumus klientu apkalpošanas procesu pilnveidošanai. Kopš janvāra visās PMLP teritoriālajās nodaļās tika pagarināts darba laiks par 3 stundām nedēļā. Martā daudzās nodaļās tika nodrošināta klientu klātienes apkalpošana rindas kārtībā. Tāpat tika samazināts viena klienta apkalpošanai paredzētais laiks, nosakot intensīvāku klientu pierakstu, paredzot 10 min laiku vienas personas apkalpošanai. No maija visās PMLP nodaļās tika organizēta klientu pieņemšana gan rindas kārtībā, gan pēc iepriekš veikta pieraksta (30%). PMLP arī izstrādāja darbinieku, tai skaitā klientu apkalpošanā iesaistīto darbinieku motivācijas sistēmu, nosakot papildu atlīdzību par paveikto darbu tiem darbiniekiem, kuri mēneša laikā ir pārsnieguši mēneša vidējos rādītājus. Tāpat jau pāris nedēļas darbojas risinājums, kas ļauj attālināti iestāties rindā klātienes pakalpojuma saņemšanai ar mobilās aplikācijas (Qticket) starpniecību.

M.Roze informēja arī par citiem pasākumiem klientu apkalpošanas procesu pilnveidošanai tuvākajos gados. Viņa norādīja, ka jau veiktie pasākumi ir produktīvi, jo šobrīd ir samazinājušas rindas daudzās PMLP teritoriālajās nodaļās, bet citās to gandrīz nav.

 

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv