Šodien, 10. novembrī, Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija uzklausīja informāciju par nevalstisko organizāciju darbības jomu klasifikācijas pilnveidi. Jautājums par NVO klasifikācijas uzlabošanas nepieciešamību aktualizējās pēc sabiedriskās politikas centra “PROVIDUS” veiktā pētījuma. Komisija pētījumu par pilsoniskās sabiedrības organizāciju sektoru Latvijā 2020-2024: Latvijas biedrību un nodibinājumu klasifikācijas problēmām un risinājumiem izskatīja jau šā gada 5. maijā un uzklausīja Tieslietu ministrijas ieceres NVO sektora sakārtošanā.

Šodienas sēdē Tieslietu ministrijas pārstāve - Valsts tiesību departamenta Konstitucionālu tiesību nodaļas vadītāja Iveta Brīnuma informēja par notikušajām izmaiņām pēc šīs sēdes. Tieslietu ministrija ir sagatavojusi grozījumus Biedrību un nodibinājumu likumā, kuri paredz noteikt biedrībām un nodibinājumiem obligātu darbības jomas norādīšanu, vienkāršotu likvidāciju ar Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmuma dienesta lēmumu un attālināto biedru sapulču regulējumu. Grozījumu projekts šobrīd ir nodots publiskajai apspriešanai un tuvāko mēnešu laikā tas varētu tikt izskatīts Ministru kabinetā un virzīts pieņemšanai Saeimā. I. Brīnuma norādīja, ka pēc likumprojekta iesniegšanas Saeimā, ministrija varētu uzsākt darbu pie Ministru kabineta noteikumu par biedrību un nodibinājumu klasificēšanu izstrādes, jo saskaņā ar likumprojektā ietverto regulējumu, turpmāk visām biedrībām un nodibinājumiem būs obligāts pienākums norādīt savu darbības jomu atbilstoši Ministru kabineta izveidotajai klasifikācijai.

Komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins aicināja darbu pie Ministru kabineta noteikumiem neievilkt un sākt pēc iespējas ātrāk, jo to izstrāde būs laikietilpīgs un ne viegls process. Arī domnīcas PROVIDUS pētniece Agnese Frīdenberga, kura bija viena no pētījuma par pilsoniskās sabiedrības organizāciju sektoru Latvijā sagatavotājām, norādīja, ka NVO jaunā klasifikatora izstrāde un tā saskaņošana ar esošajiem klasifikatoriem, kurus izmanto dažādas valsts institūcijas, būs ilgstošs process un var ilgt vismaz gadu.

Komisija turpinās sekot nevalstisko organizāciju darbības jomu klasifikācijas pilnveides procesam.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv