Sesijas laikā notikušas 10 sēdes, organizēts viens seminārs, sagatavots viens darba grupas ziņojums.

Komisijas galvenie darbības virzieni, kuriem tika pakārtota komisijas darba kārtība.

  • Sabiedrības integrācijas politikas koordinācijas pilnveidošana

Komisija 10.aprīlī un 5.jūnijā uzklausīja atbildīgo institūciju informāciju par sabiedrības integrācijas procesa koordināciju un finansējuma piešķiršanu 2014.gadā. Komisija pēc 10.aprīļa sēdēs aicināja Ministru prezidentu skaidrot valdības politiku šajā jautājumā. 5.jūnijā tika apspriesta MK atbilde par integrācijas procesa koordināciju.

  • Naturalizācijas darba grupas ziņojums

Komisijas Naturalizācijas darba grupa prezentēja ziņojumu par naturalizācijas procesu. Tā mērķis ir pilnveidot pilsonības piešķiršanas procesu. Ziņojums iesniegts PMLP un Iekšlietu ministrijai. PMLP priekšnieka vietnieks J.Citskovskis 12.jūnija komisijas sēdē informēja par komisijas priekšlikumu realizēšanu turpmākajā PMLP darbībā. Vairāki priekšlikumi jau šobrīd realizēti vai tiek ieviesti (jauna mājaslapa, naturalizācijas ceremonija u.c.). Par citiem tiekot domāts, piem. naturalizācijas kursi.

  • Otrā pasaules kara vēsturisko atmiņu konfrontācijas mazināšana

1.Komisija uzklausīja vēsturnieku un ekspertu viedokli par iespēju mazināt Otrā pasaules kara vēsturisko atmiņu konfrontāciju. Komisija atbalstīja Valsts prezidenta A.Bērziņa Vēstījumu saistībā ar gaidāmo Nacisma sagrāves un Otrā pasaules kara upuru piemiņas dienu.

2.Vairāki komisijas deputāti piedalījās Otrā pasaules kara upuru piemiņas dienas pasākumā Rīgas Brāļu kapos 8.maijā.

3.Jautājums par 8.maiju kā vienotu Otrā pasaules kara upuru piemiņas dienu tika pārrunāts komisijas sēdē 5.jūnijā ar Valsts prezidenta, Aizsardzības ministrijas un Latviešu Strēlnieku apvienības pārstāvjiem.

  • Saikne ar diasporu

Komisija atbalsta un piedalās diasporas konferences „Latvieši pasaulē – piederīgi Latvijai” organizēšanā, kas notiks Saeimā 1.jūlijā. Konferences galvenie organizatori ir Kultūras ministrija, Ārlietu ministrija un diasporas organizācijas.

Papildus:

1. Komisija tikās ar Rekrutēšanas un jaunsardzes centra direktoru Druvi Kleinu un pārrunāja jautājumu par jaunsardzes organizācijas lomu sabiedrības saliedētībā.

2. Komisijas 19.jūnija sēdē pārrunāja imigrācijas jautājumu. Galvenie jautājumi bija, cik šobrīd Latvijā uzturas imigrantu, kādā statusā, kādas ir prognozes. Kā tās var ietekmēt izmaiņas darba tirgū?

3. Komisija organizēja semināru – diskusiju „Nācija un valsts. Vai Latvijā ir iespējama vienota nācija?” Tajā piedalījās gan zinātnieki, gan politiķi. Pasākumu ievadīja vairāki priekšlasījumi (Leo Dribins, Egils Levits, Irina Cvetkova, Andrejs Judins), bet diskusiju turpināja politiķi un žurnālisti. Ideju par šo semināru aktualizēja pēdējā pusgada politiskā dienaskārtība. Vispirms asas politiskas diskusijas izraisīja jautājums par tautības ierakstu pasē. Vēlāk – deputāta A. Judina likumprojekts par iespējamo tautības maiņu. Kaislīgās diskusijas par šiem jautājumiem uzrādīja pilnīgi atšķirīgas vienu un to pašu terminu izpratnes. Semināra mērķis bija likt pamatus konstruktīvai diskusijai nacionālās identitātes jautājumos.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv