Rītdienas komisijas sēdes galvenais jautājums ir Ārlietu ministrijas un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) gatavība nodrošināt grozītā Pilsonības likuma prasibas.

Būtiskākā pārmaiņa Pilsonības likumā ir dubultpilsonības piešķiršana. Pašreizējā likuma redakcija paredz, ka, iegūstot citas valsts pilsonību, no Latvijas pilsonības jāatsakās. Atzīstot dubultpilsonību, likuma grozījumi paredz, ka Latvijas pilsonība saglabājama arī pilsoņiem, kuri ir ieguvuši citas ES dalībvalsts, Eiropas Brīvās Tirdzniecības Asociācijas dalībvalsts vai arī Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts pilsonību. Trešajā lasījumā likumprojekts tika papildināts ar to valstu loku, ar kurām tiek pieļauta dubultpilsonība, pievienojot arī Austrāliju, Brazīliju un Jaunzēlandi.

Grozījumi Pilsonības likumā stāsies spēkā šā gada oktobrī- līdz tam vēl jāveic grozījumi attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos.

Otrs jautājums rīt būs naturalizācijas darba grupas sagatavoto naturalizācijas procesa pilnveidošanas priekšlikumu izvērtēšana, kurā piedalīsies PMLP.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv