Rīt, 5.jūnijā, komisijas sēdes pirmais jautājums būs Ministru kabineta atbildes vēstule par sabiedrības integrācijas politikas koordinēšanu un valsts politiku nepilsoņu jautājumā.

Lai nodrošinātu savlaicīgu finansējuma piešķiršanu 2014.gada valsts budžetā nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas īstenošanai, kā arī vērstu uzmanību uz nepilnībām šīs politikas koordinācijā starp atbildīgajām ministrijām un neskaidrībām valsts nostājā nepilsoņu jautājumā, Sabiedrības saliedētības komisija 17.aprīlī vienojās nosūtīt vēstuli Ministru prezidentam ar aicinājumu skaidrot sabiedrības integrācijas politikas koordināciju un skaidrot valsts politiku nepilsoņu jautājumā.

Ministru prezidentam adresēto vēstuli skatīt šeit- http://saliedetiba.saeima.lv/dokumenti/273-vestule-ministru-prezidentam-par-sabiedribas-integracijas-politikas-veidosanu-un-koordinaciju

Ne mazāk būtisks būs jautājums par 8. maiju kā vienotu Otrā pasaules kara upuru piemiņas dienu. Iecerēts apspriest šī gada pieredzi un runāt par nākošā gada iecerēm. Paredzēta tikšanās ar Valsts Prezidenta, Aizsardzības ministrijas pārstāvjiem.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv