Šodien komisijas sēdes galvenais temats bija diasporas konferences „ Latvieši pasaulē-piederīgi Latvijai ”organizatorisko jautājumu izskatīšana, kurā piedalījās arī konferences galvenie organizatori Kultūras ministrijas un Ārlietu ministrijas pārstāvji.

Komsijas sēdē izkristalizējās trīs galvenie konferences tēmu bloki- reemigrācijas plāns, vecā un jaunā diaspora, kā arī atmiņu politika. Konferencē notiks arī darbs darba grupās. Šobrīd iezīmētie darba grupu temati ir komunikācijas platformas izveide, sadarbības stiprināšana kultūras jomā, projektu un oragnizāciju vadība, jauniešu problēmas, tīklošanās iespējas un gatavošanās jauniešu forumam, kā arī temats par pedogogiem un ārpusskolas aktivitāšu veidotājiem nepieciešamo atbalstu dažādos jautājumos.

Kultūras ministrijas pārstāve Gunta Robežniece un Ārlietu ministrijas Speciālo uzdevumu vēstnieks diasporas jautājumos Rolnads Lappuķe aicināja deputātus piedalīties konferencē un aktīvu dalību ņemt darba grupu darbā, jo tā ir laba saskarsmes iespēja starp politiķiem un diasporu.

Konferences nobeigumā plānots prezentēt darba grupu darbu, izvirzīt priekšlikumus un diskutēt par aktulitātēm.

Konferences plānotais norises laiks ir 2013.gada 1.jūlijs un izvēlētā norises vieta – Saeimas Sarkanā zāle.

Informācija par 2012.gada konferenci „Latvieši pasulē-piederīgi Latvijai” pieejama šeit: http://www.ela.lv/site_organizejam_94.html

Pagājušā gada darba grupu priekšlikumu apkopojums pielikumā.

 

 

Foto: Reinis Inkēns, Saeimas Kanceleja

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv