Saeimas Sabiedrības saliedētības komisijas deputāti sēdē uzklausīja Aizsardzības ministrijas Rekrutēšanas un jaunsardzes centra direktoru Druvi Kleinu par jaunsardzes organizāciju un tās lomu sabiedrības saliedētībā. Jaunsardzes organizāciju šobrīd veido ap 6200 jaunsargu – bērnu un jauniešu vecumā no 10 – 21 gadam. D.Kleins iepazīstināja ar jaunsardzes organizācijas uzbūvi, tās finansējumu, mērķiem un uzdevumiem.

Kā svarīgu saliedētības faktoru D.Kleins uzskata to, ka nodarbības jaunsardzē notiek tikai latviešu valodā, kas dod iespēju cittautiešiem uzlabot savas latviešu valodas prasmes. Jaunsardze popularizē brīvā laika pavadīšanas iespējas, vēstures izzināšanu (pagasta, pilsētas, valsts), organizē patriotiskās un pilsoniskās audzināšanas pasākumus, veicina pilsoniskās apziņas, patriotisma, biedriskuma, drošsirdības un fizisko spēju attīstību.

D.Kleina prezentāciju par Rekrutēšanu un Jaunsardzi meklē šeit: http://www.saeima.lv/files/sk/RJC_2013_MAY_saeima.pdf

 

 

                                                                                                                                                     Foto: Reinis Inkēns, Saeimas Kanceleja

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv