Šodien komisijas deputāti tikās ar integrācijas politikas veidotājiem, lai galvenokārt gūtu ieskatu integrācijas politikas koordinācijas jautājumos.

Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta direktores p.i. Anita Kleinberga sacīja, ka koordinācija starp institūcijām, kas atbild par integrāciju, ir salīdzinoši veiksmīga. Kā galveno trūkumu A.Kleinberga minēja Sabiedrības integrācijas departamenta cilvēkresursu trūkumu- šobrīd departamentā strādā vien seši cilvēki, kas ir daudz par maz, lai spētu apgūt visus integrācijas jautājumus.

Izglītības un zinātnes ministra ārštata padomniece integrācijas jautājumos Liesma Ose sacīja, ka Kultūras ministrija veiksmīgi tiek galā ar integrācijas jautājumu koordinēšanu un deleģēšanu starp atbildīgajām institūcijām. L.Ose atzina, ka ideāls variants būtu viena atbildīgā institūcija, kas nodarbotos ar integrācijas politikas veidošanu, realizēšanu un uzraudzību. Kā pozitīvu faktu L.Ose min iespējamu budžeta pieaugumu tieši sabiedrības saliedētības jautājumu risināšanai Izglītības un zinātnes ministrijā.

Pretēju viedokli pārstāvēja Aija Bauere - Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore, kas sacīja, ka situācija nav tik spīdoša. Šobrīd par integrāciju atbild teju vai visas ministrijas, taču nevienai tā nav prioritārā joma. Turklāt izskatās, ka atkal vajadzēs cīnīties par finansējuma piešķiršanu 2014.gada budžetā vairākiem saliedētības projektiem, piemēram, diasporas bērnu nometnēm.

Ārlietu ministrijas pārstāve Baiba Braže sacīja, ka viens no būtiskākajiem trūkumiem ir cilvēkresursu trūkums, piemēram, vēstniecībās, kas ir īpaši būtisks jautājums pēc lielās krīzes emigrācijas.

Pārstāvji bija vienis prātis, ka integrācijas problēmu risināšanai nepieciešama sistemātiska pieeja un nevis kampaņveidīga. Tāpat, lai risinātu integrācijas jautājumus nepieciešama komunikācija ar nepilsoņiem.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv