Rīt, 27.februāra komisijas sēdē deputāti apspriedīs galvenās nepilsoņu problēmas Latvijā.  Mērķis ir identificēt ar nepilsoņu jautājumu saistītās problēmas, lai izvērtētu to risinājumu sabiedrības saliedētības poltikā.

Uz komisijas sēdi uzaicināts PMLP Naturalizācijas pārvaldes vadītājs Igors Gorbunovs un  KM Sabiedrības integrācijas departamenta direktora p.i. Anita Kleinberga.

Deputāts Vladis Liepiņš ziņos par dalību EDSO Vīnes sanāksmē 21.februārī, kurā tika skatīts arī Latvijas nepilsoņu jautājums.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv