1. Par Kultūras kanona atjaunošanas koncepcijas izstrādi.

 

1.1. Komisijas vērtējums par Kultūras ministrijas darba grupas ziņojumu. Komisijas ieteikumi turpmākam darbam.

 

1.2.Likumprojekts par Latvijas Kultūras kanonu.

 

2. Informācija par semināru - par tautības u.c. nacionālās identitātes jēdzieniem saistībā ar likumdošanu.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv