Komsijas sēdes mērķis bija pārrunāt sabiedrības saliedētības pasākumiem piešķirto finansējumu topošajā 2013.gada budžeta projektā un iezīmēt turpmākos rīcības soļus.

 

Sabiedrības saliedētības komisijas sēdē bažas par 2013.gada budžeta projektu pauda arī Kultūras ministrijas pārstāve Ruta Klimkāne. R.Klimkāne norādīja, ka 2012.gada budžeta grozījumos no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Kultūras ministrijai piešķīra 99000 Ls, lai īstenotu vairākus integrācijas projektus. 2013.gada budžeta plānā šādas finanses atvēlētas nav. Tas nozīmē, ka vairāki aizsāktie projekti vairs netiks turpināti. Arī SIF sekretariāta direktore Aija Bauere norādīja, ka ir visai līdzīgā situācijā.

 

Netiek atbalstīti tādi projekti kā, piemēram, vasaras nometnes Īrijas latviešu bērniem Latvijā, latviešu valodas apguvei veltītas programmas, mazākumtautību dienas iedibināšana, kā arī ārpusskolas pasākumu programmas, kas veicina sadarbību starp dažādu tautību skolēniem.

 

Sabiedrības saliedētības komisijas sēdes laikā deputāti vienojās turpināt uzturēt iepriekš izvirzītās prioritātes sabiedrības saliedētības jomā un aicināt Ministru prezidentu pārskatīt sabiedrības saliedētībai atvēlēto finansējumu.

 

Sabiedrības saliedētības komisija uz sēdi šodien bija aicinājusi Ministru kabineta, nozaru ministriju  un Sabiedrības integrācijas fonda pārstāvjus.

 

 

 

 

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv