Komisijas 23. maija sēdes sarunu temati bija Valsts pārvaldes institūciju sniegtie priekšlikumi sabiedrības saliedētībai, nacionālās identitātes un valsts valodas pozīcijas stiprināšanai un Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020. gadam, kas ir galvenais vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments Latvijā.

 

Kā norādīja Sarmīte Ēlerte, Ministru prezidenta Valda Dombrovska padomniece nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas jautājumos, Latvijā iecerēts iedibināt mazākumtautību dienas. Gadījumā, ja Ministru kabinets piešķirs līdzekļus, tad mazākumtautību dienas varētu notikt šī gada rudenī.

 

Ilgi vilcinot dokumentā minēto aktivitāšu apstiprināšanu, ir maza iespēja, ka šajā vasarā varētu notikt bērnu nometnes mazākumtautību un latviešu bērniem; nometnes ārzemju latviešu bērniem Latvijā; kā arī īstenota ideja par nelatviešu bērnu dzīvošanu latviešu ģimenēs, minēja S. Ēlerte. Valdība par informatīvo ziņojumu, kurā minētas šīs un citas ar sabiedrības integrāciju saistītas aktivitātes, varētu lemt nākamajā nedēļā.

 

Sēdē deputāti uzklausīja Pārresoru koordinācijas centra vadītāju Mārtiņu Krieviņu un Pārresoru koordinācijas centra Attīstības nodaļas konsultanti Māru Sīmani, kas informēja par sabiedrības saliedētības (integrācijas) pasākumiem Nacionālajā attīstības plānā un par Ministru kabineta tālāko rīcību ar valsts pārvaldes institūciju, NVO un sociālo partneru integrētu pasākumu piedāvājumiem.

 

Šodien, 24.maijā, vēl ir iespējams iesniegt priekšlikumus – jaunus rīcības virzienus un uzdevumus – Nacionālā attīstības plāna melnrakstam. Kā norādīja M. Krieviņš, līdz šim jau iesniegti vairāk kā simts priekšlikumi.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv