23. maija sēdē Komisijas deputāti uzklausīs Pārresoru koordinācijas centra vadītāju Mārtiņu Krieviņu par Ministru kabineta rīcību un finansējuma piešķiršanu sabiedrības saliedētības pasākumiem 2012. un 2013. gadā.

 

Deputāti Krieviņa kungu uzklausīs divos jautājumos:

 

1)   sabiedrības saliedētības (integrācijas) pasākumi Nacionālajā attīstības plānā,

2)    par Ministru kabineta tālāko rīcību ar valsts pārvaldes institūciju, NVO un sociālo partneru integrētu pasākumu piedāvājumiem.

 

Komisijas deputāti aicināti izteikt savus vērtējumus un ierosinājumus.

 

Ministru kabineta interneta vietnē norādīts, ka Pārresoru koordinācijas centrs ir tiešās pārvaldes iestāde, kuras darbības mērķis ir nodrošināt nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu savstarpējo saskaņotību un atbilstību normatīvo aktu prasībām. Tās uzdevums ir nodrošināt koordinētu attīstības plānošanu valstī, izstrādāt ilgtermiņa plānošanas dokumentus, nodrošinot to sasaisti ar valsts un Eiropas Savienības finansējumu, un rūpēties par šo prioritāšu ievērošanu visā lēmumu pieņemšanas procesā valstī. Centrs ir Ministru prezidenta tiešā pakļautībā.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv