Sabiedrības saliedētības komisija trešdien, 16. maijā, tikās ar Latvijas ebreju organizāciju pārstāvjiem. Mērķis – pārrunāt sadarbības iespējas saliedētai sabiedrībai, problēmas un perspektīvas. Tikšanās iniciatore bija deputāte Irina Cvetkova.

 

Sēdē piedalījās Rīgas ebreju kopienas izpilddirektore Gita Umanovska, muzeja „Ebreji Latvija” direktors Iļja Ļenskis, biedrības „Kultūras un atbalsta centrs – ICEJ Latvija” pārstāve Ilze Saulīte un biedrības „Ebreju draugi” vadītāja Daiga Zvaigznīte.

 

G. Umanovska uzsvēra, ka ebreju kopienai saliedētība nozīmē audzināt ebreju bērnus ar piederības sajūtu Latvijai, kas izpaužas kā vēstures notikumu izpratne, latviešu valodas lietošana un dalība kultūras pasākumos.

 

Daiga Zvaigznīte izteica satraukumu par antisemītisma izpausmju pieaugumu interneta vidē un norādīja uz nepieciešamību audzināt jauniešus jau tagad, negaidot darbības un sekas.

 

“Lielai daļai Latvijas iedzīvotāju attieksme pret ebreju tautu ir neitrāla, taču diemžēl jāatzīst, ka ir arī tā sabiedrības daļa, kas joprojām dzīvo ar 1942. gada mentalitāti, kad nacistiskā propaganda izvērsa mītu evolūciju Latvijā, kas, manuprāt, ir tā sabiedrības daļa, kurā jo īpaši nepieciešama saliedētības un līdzcietības veicināšana,” sacīja Ilze Saulīte. Līdz ar to, kā norādīja „Kultūras un atbalsta centrs – ICEJ Latvija” pārstāve, nepieciešams dekonstruēt mītus, ko radījusi totalitāro režīmu antisemitiskā literatūra, kas joprojām tiek tiražēta, pie tam – bez kritiskiem komentāriem.

 

Iļja Lenskis norādīja uz vērtībām, kuras jāsaskata aiz konkrētajiem vēsturiskajiem notikumiem un cilvēku attiecībām. “Demokrātiskā sabiedrībā, pirmkārt, ir jābūt universālām vērtībām – savstarpējai cieņai, kas ir prasme īstajā mirklī pateikt pareizos vārdus un īstajā mirklī paklusēt. Tas attiecas ne tikai uz politiķiem un žurnālistiem, bet arī sabiedriskajiem darbiniekiem.”

 

Gan viesi, gan komisijas deputāti atzinīgi novērtēja komisijas priekšsedētāja Ilmāra Latkovska priekšlikumu Sabiedrības saliedētības komisijai rosināt iniciatīvu, lai novērstu neiecietību un uz vardarbību rosinošus tekstus interneta vidē. Tika pārrunātas arī nacionālo kultūras biedrību attīstības problēmas.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv