Tradicionālajā Saeimas un Nevalstisko organizāciju (NVO) forumā, kas norisināsies Saeimas namā pirmdien, 14. maijā, uzmanības centrā būs Sabiedrības saliedētības jautājumi. Viena no trim paralēlajām darba sesijām ir „Sabiedrības saliedētība un sabiedrības līdzdalības veicināšana”.

 

Saliedēta un iekļaujoša sabiedrība ir svarīgs priekšnoteikums Latvijas ekonomiskajai izaugsmei un attīstībai. Ir jāapzinās, ka mēs nedzīvojam svešās un dažādās pasaulēs, bet valstī, kurai vajadzīgs ikviens tās iedzīvotājs neatkarīgi no tautības. Būtisks saliedētas sabiedrības pamats ir kultūra, nacionālā informatīvā telpa un pilsoniskās sabiedrības līdzdalība.

 

Darba sesijas norisināsies laikā no plkst. 10.30 līdz 13.30 un jau minēto bloku „Sabiedrības saliedētība un sabiedrības līdzdalības veicināšana” vadīs Ilmārs Latkovskis, Saeimas Sabiedrības saliedētības komisijas priekšsēdētājs un līdzvadīs Inete Ielīte, Latvijas Bērnu foruma valdes priekšsēdētāja

 

Darba sesijas ievadlekciju „Sirdsturēties kopā” lasīs sociālantropoloģe Aivita Putniņa. Turpinājumā par jaunizveidoto Saeimas Sabiedrības saliedētības komisiju un tās sadarbības iespējām ar nevalstiskajām organizācijām runās Ilmārs Latkovskis. Darba sesijas ietvaros tiks aktualizēti sekojoši temati:

  • Nacionālās kultūras biedrības - viens no būtiskākajiem sabiedrības saliedētības faktoriem, Rafi Haradžanjans, Latvijas Nacionālo Kultūras biedrību asociācijas priekšsēdētājs;
  • Latvijas nevalstisko organizāciju loma imigrantu integrācijā, Sandra Zalcmane, biedrības „Patvērums „Drošā māja”” valdes priekšsēdētāja;
  • Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas līdzšinējā sadarbība ar mediju nevalstiskajām organizācijām saliedētas nacionālās informatīvās telpas veidošanā, Ināra Mūrniece, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētāja;
  • Žurnālistu pašorganizācijas nozīme atbildīgas un sabiedrību saliedējošas žurnālistikas stiprināšanā, Anda Rožkalne, Latvijas Žurnālistu asociācijas pārstāve, mediju eksperte;
  • Pilsoņu debates par integrāciju kā piemērs sabiedrības saliedētības veicināšanai caur līdzdalību, Dace Akule, Sabiedriskās politikas centra PROVIDUS Eiropas politikas pētniece;
  • Nevalstisko organizāciju ilgtspēja un brīvprātīgā darba attīstība Latvijā, Inete Ielīte, Latvijas Bērnu foruma valdes priekšsēdētāja;
  • Nevalstisko organizāciju un dažādu sabiedrības grupu līdzdalības process sabiedrības integrācijai, Inta Poudžiunas Talsu krīžu centra pārstāve.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv