Sarkanas un baltas rozes ar sarkanbaltsarkanu un baltu lentu – ar tādiem puķu pušķiem Sabiedrības saliedētības komisijas deputāti godināja kritušos Latvijas karavīrus Brāļu kapos gan Rīgā, gan Lestenē.

 

„Sarkanbaltsarkanā lenta simbolizē Latviju, bet baltā – karavīru tīro godprātību un sirdsapziņu pret savu Dzimteni,” – tā komisijas vadītājs Ilmārs Latkovskis.

 

Brāļu kapos Rīgā uz kritušo karavīru godināšanu no komisijas deputātiem bija ieradušies Irina Cvetkova un Ilmārs Latkovskis. Savukārt, Lestenē Sabiedrības saliedētības komisiju pārstāvēja četri deputāti -  Ināra Mūrniece, Ilmārs Latkovskis, Dzintars Kudums un Jānis Upenieks.

 

Pēc tam, kad Sabiedrības saliedētības komisijas 2. maija sēdē atsevišķi deputāti aicināja ievērot vienlīdzības principu attieksmē pret  Otrā pasaules kara Latvijas karavīriem, komisijas priekšsēdētājs Ilmārs Latkovskis aicināja  komisijas deputātus 8. maijā – Nacisma sagrāves un Otrā pasaules kara upuru piemiņas dienā apmeklēt Brāļu kapus gan Rīgā, kur parasti pulcējas latviešu strēlnieki, gan arī Lestenē, kur piemiņas pasākumi veltīti latviešu leģionāriem un nacionālajiem partizāniem.

 

Foto: Ernests DInka, Saeimas kanceleja

Sabiedrības saliedētības komisijas deputāti Ilmārs Latkovskis un Irina Cvetkova Brāļu kapos Rīgā

Foto: Ernests Dinka, Saeimas kanceleja

Foto: Sabiedrības saliedētības komisija

Komisijas deputāti Ilmārs Latkovskis, Ināra Mūrniece, Dzintars Kudums un Jānis Upenieks Lestenes Brāļu kapos

Foto: Sabiedrības saliedētības komisija

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv