Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija

Tu ūdens šūpulītī augi,
Man kāra vēja kariņas;
Kopš pašas ašas bērnības
Mums soļi līdzi līgojas, -
Mēs būsim draugi. (Rainis)

LV EN
A A

Iekšlietu ministrijas pārstāvji 22. februāra komisijas sēdē norādīja, ka visi patvēruma meklētāji tiek informēti par situāciju Latvijā pirms ierašanās. Valsts robežsardzes pārstāvis Mareks Hoņavko skaidroja, ka informācija tiek sniegta angļu un arābu valodā, un tā tiek regulāri atjaunota. Patvēruma meklētāji tiek iepazīstināti ar situāciju visos atlases posmos, līdz ar to, nevar teikt, ka viņi nav informēti par valsti, uz kuru tiek pārvesti. Visbiežāk tiek uzdoti jautājumi par dzīvesvietu uzreiz pēc pārvietošanas, nevis tālāko situāciju darba un pastāvīgas mājvietas meklēšanā.

Kā informēja Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārstāve Maira Roze, pagājušajā gadā pārvietošanas programmas ietvaros 147 personām piešķirts alternatīvais statuss, 10 gadījumos piemērots bēgļa statuss. Nav bijis neviens statusa atteikuma gadījums, kas norāda, ka atlases process patvēruma meklētāju nometnēs noris veiksmīgi. Ir veikti uzlabojui patvēruma meklētāju centrā "Mucenieki". No jaunā gadā pieejams bērnudārzs, lai sagatavotu bērnus mācību uzsākšanai Latvijas skolās. Tāpat centrā ierodas medicīnas personāls, lai nepieciešamības gadījumā sniegtu palīdzību, pieejama arī psiholoģiska palīdzība. Drīzumā tiks atvērts arī jaunais korpuss, kurš nodrošinās papildus vietas patvēŗuma meklētāju uzņemšanai.

Šobrīd tiek gatavoti grozījumi Patvēruma likumā, lai atvieglotu iespēju pēc statusa iegūšanas norēķināties par dzīvokļa īri. Kā norādīja komisijas priekšsēdētājs Ilmārs Latkovskis, visi patvēruma meklētāju uzņemšanas posmi darbojas labi, līdz brīdim, kad tiek piešķirts alternatīvais vai bēgļa statuss un personas pamet Latviju. Komisija šo jautājumu turpinās skatīt marta sākumā, uz sēdi aicinot biedrības "Patvērums "Droša māja"" un Sabiedrības integrācijas fonda pārstāvjus.