Sabiedrības saliedētības komisijas līdzšinējā darba kopsavilkums.

Sabiedrības saliedētības komisijas vēstule Valsts prezidentam ar aicinājumu sadarboties un rīkot regulāras konsultācijas par izlīguma starp dažādās frontes pusēs karojušajiem Latvijas valsts piederīgajiem jautājuma tālāko virzību.

Sabiedrības saliedētības komisijas vēstule Saeimas frakcijām un pie frakcijām nepiederošajiem deputātiem ar lūgumu uz sapratni un sadarbību, lai veicinātu vienlīdzīgu attieksmi pret Otrā pasaules kara dalībniekiem (veterāniem) un mazinātu sabiedrības atšķirīgu vēstures atmiņu konfrontāciju.

Ministru prezidenta Valda Dombrovska atbildes vēstule LR Saeimas Sabiedrības saliedētības komisijai par Izglītības un zinātnes ministrijas „Rīcības plāna sabiedrības saliedētības sekmēšanai izglītības nozarē 2012. – 2014.gadam” projektu.

LR Saeimas Sabiedrības saliedētības komisija, iepazinusies ar Izglītības un zinātnes ministrijas „Rīcības plāna sabiedrības saliedētības sekmēšanai izglītības nozarē 2012. – 2014.gadam” projektu, kopumā atzinīgi novērtējusi Rīcības plānā iecerētos pasākumus, taču komisijas deputāti nav guvuši pārliecību, vai Rīcības plāns ir saskaņots un tiek koordinēts ar citiem Ministru kabineta akceptētiem un pārraudzībā esošiem plāniem, tāpēc Sabiedrības saliedētības komisijas deputāti nosūtījuši vēstuli Ministru prezidentam, lūdzot sniegt atbildes uz konkrētiem jautājumiem.