Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija

Tu ūdens šūpulītī augi,
Man kāra vēja kariņas;
Kopš pašas ašas bērnības
Mums soļi līdzi līgojas, -
Mēs būsim draugi. (Rainis)

LV EN
A A

Ministru prezidenta Valda Dombrovska atbildes vēstule LR Saeimas Sabiedrības saliedētības komisijai par Izglītības un zinātnes ministrijas „Rīcības plāna sabiedrības saliedētības sekmēšanai izglītības nozarē 2012. – 2014.gadam” projektu.

LR Saeimas Sabiedrības saliedētības komisija, iepazinusies ar Izglītības un zinātnes ministrijas „Rīcības plāna sabiedrības saliedētības sekmēšanai izglītības nozarē 2012. – 2014.gadam” projektu, kopumā atzinīgi novērtējusi Rīcības plānā iecerētos pasākumus, taču komisijas deputāti nav guvuši pārliecību, vai Rīcības plāns ir saskaņots un tiek koordinēts ar citiem Ministru kabineta akceptētiem un pārraudzībā esošiem plāniem, tāpēc Sabiedrības saliedētības komisijas deputāti nosūtījuši vēstuli Ministru prezidentam, lūdzot sniegt atbildes uz konkrētiem jautājumiem.

 

Kultūras ministrijas izstrādātās nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnes 2012. - 2018. gadam, kuru mērķis ir stipra, saliedēta Latvijas tauta: nacionāla un demokrātiska kopiena, kura nodrošina tās vienojošā pamata – latviešu valodas, kultūras un nacionālās identitātes, eiropeisko demokrātisko vērtību, unikālās kultūrtelpas – saglabāšanu un bagātināšanos Latvijas nacionālas demokrātiskas valsts līdzsvarotai attīstībai.