Pēdējos gados Latvijā reģistrēto un reāli dzīvojošo citu valstu pilsoņu skaits ir jūtami pieaudzis. Arvien vairāk ārvalstnieku uzturas Latvijā ar uzturēšanās atļaujām*. Lai iegūtu vairāk informācijas par šīm personām, komisija uz šā gada 27. novembra sēdi bija uzaicinājusi par šo jomu atbildīgās Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes amatpersonas. 

PMLP priekšnieka vietniece Maira Roze un Migrācijas nodaļas vadītāja Ilze Briede iepazīstināja komisiju ar Latvijā uzturēšanās atļauju saņēmušo personu sociālais portretu.

Latvijas iedzīvotāju sastāvs uz šā gada 1. jūliju (PMLP IeR dati).

 Latvijā 2019.gada 1.jūlijā ar pastāvīgās uzturēšanās atļaujām uzturējās apmēram divi procenti (53 145) no kopējā iedzīvotāju skaita, bet par desmit tūkstošiem personu mazāk bija saņēmuši termiņuzturēšanās atļaujas (43 438). Šie dati gan regulāri mainās. 

 Kā redzams, pēdējos gados arvien vairāk pieaug to personu skaits, kas Latvijā pieprasa uzturēšanās atļaujas saistībā ar nodarbinātību. Zemāk ir apskatāma informācija par uzturēšanās atļaujas pieprasījušo personu pilsonību.

 

Plašāku informāciju par uzturēšanās atļaujām skat. pielikumā.

*Uzturēšanās atļauja ir dokuments, kas dod tiesības ārvalstniekam uzturēties Latvijas Republikā noteiktu laiku (termiņuzturēšanās atļaujas) vai pastāvīgi (pastāvīgās uzturēšanās atļaujas). Uzturēšanās atļauja nepieciešama, ja Jūs vēlaties uzturēties Latvijas Republikā ilgāk par 90 dienām pusgada laikā, skaitot no pirmās ieceļošanas dienas.

Foto: Ernests Dinka, Saeima