ddd Drukāt

Tradicionālajā Saeimas un Nevalstisko organizāciju (NVO) forumā, kas norisināsies Saeimas namā pirmdien, 14. maijā, uzmanības centrā būs Sabiedrības saliedētības jautājumi. Viena no trim paralēlajām darba sesijām ir „Sabiedrības saliedētība un sabiedrības līdzdalības veicināšana”.

 

Saliedēta un iekļaujoša sabiedrība ir svarīgs priekšnoteikums Latvijas ekonomiskajai izaugsmei un attīstībai. Ir jāapzinās, ka mēs nedzīvojam svešās un dažādās pasaulēs, bet valstī, kurai vajadzīgs ikviens tās iedzīvotājs neatkarīgi no tautības. Būtisks saliedētas sabiedrības pamats ir kultūra, nacionālā informatīvā telpa un pilsoniskās sabiedrības līdzdalība.

 

Darba sesijas norisināsies laikā no plkst. 10.30 līdz 13.30 un jau minēto bloku „Sabiedrības saliedētība un sabiedrības līdzdalības veicināšana” vadīs Ilmārs Latkovskis, Saeimas Sabiedrības saliedētības komisijas priekšsēdētājs un līdzvadīs Inete Ielīte, Latvijas Bērnu foruma valdes priekšsēdētāja

 

Darba sesijas ievadlekciju „Sirdsturēties kopā” lasīs sociālantropoloģe Aivita Putniņa. Turpinājumā par jaunizveidoto Saeimas Sabiedrības saliedētības komisiju un tās sadarbības iespējām ar nevalstiskajām organizācijām runās Ilmārs Latkovskis. Darba sesijas ietvaros tiks aktualizēti sekojoši temati: