Drukāt

Irinas Cvetkovas viedoklis

 

Nācija – tā ir tauta, kas ieguvusi valstiskumu. Savukārt, jēdziens „politiskā nācija” zinātnē nozīmē noteiktās valsts politisku tautas savienību. Tas nozīme, ka politiskā nācija - tas ir cilvēki, kas apzinās savu piederību pie noteiktas sabiedrības un ciena šīs sabiedrības noteikumus. Šādiem politiskās savienības locekļiem ir raksturīgs patriotisms, kā arī atbildības sajūta par savas valsts likteni.

 

Mūsu valstij ir paveicies - tās iedzīvotājiem nav jārūpējas par multikulturālajām problēmām, jo tās pamatiedzīvotāji ir cilvēki, kas etniski ir diezgan tuvi viens otram – BALTI un SLĀVI, kas apvienoti ar vienu un to pašu vērtību sistēmu – kristiešu reliģiju un kopīgo tūkstošgadu vēsturi. Visas Latvijas tautas lielākā daļa atbalstīja Latvijas neatkarības atjaunošanu, atbalstīja arī Latvijas iekļaušanu Eiropas tautu ģimenē, bet diemžēl, pagājušā gadsimta 90-jos gados tuvredzīgas etniskās politikas īstenošanas rezultātā mūsu valstī izveidojas divas kopienas, katra no kurām dzīvo savā kultūras telpā, pie tam neuzticoties viena otrai. Bet iekšējā pretestība viennozīmīgi prasa daudz spēkus un tas kaitē valstij svarīgu risinājumu atrašanai un pieņemšanai.

 

Par 20 neatkarības gadiem Latvijā ir izveidotas visas nepieciešamās institūcijas – sarežģīta, labi sakārtota un organizēta pārvaldes sistēma, taču mums nav vienīgi kopīgās vērtību sistēmas, kas apvienotu visu tautu vienotā politiskā nācijā. Neapšaubāmi, ka vērtību sistēma – reliģija, morāle – ir stiprākā un svarīgāka, nekā „asins balss”.

Politisku nāciju piemēri norāda, ka tas nav „kausēšanas kalts”, bet ir iespēja katram etnosam labvēlīgajā vidē attīstīt savu kultūru. Latviešu valoda – ir dzīva valoda, un latviešu kultūrai, kuras nesējs ir latviešu tauta, ir jāattīstās Latvijas valstī, nevis jāiekonservē. Kopējā nacionālajā kultūrā ir iekļaujami visaugstākie un vislabākie panākumi no šīs kultūras. Savstarpēja kultūras saplūšana mūsu valstī notiek arī šodien, tai ir tikai jāizveido labvēlīgie apstākļi.

 

Esmu pārliecināta, ka ja mēs sāksim politiskās nācijas izveidošanas procesu, tad mūsu panākums būs neatkarīga, stipra un ekonomiski konkurentspējīga valsts, kas aizņems pienācīgu vietu Eiropas tautu ģimenē.