Šodien, 18. oktobrī, komisija turpināja izskatīt šā gada 4. oktobrī uzsākto jautājumu par pasākumiem, kurus valsts nodrošina, lai sekmētu Ukrainas civiliedzīvotāju iekļaušanos Latvijas sabiedrībā. Toreiz komisijas sēdē tika konstatēts, ka ir vairāki problēmjautājumi, kas prasa padziļinātāku situācijas analīzi, kā, piemēram, obligātās izglītības nodrošināšana visiem Latvijā esošajiem Ukrainas civiliedzīvotāju bērniem, latviešu valodas apmācība un kursu pieejamība, Ukrainas civiliedzīvotāju nodarbinātība un pārmaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksas jautājumi. Uz šiem jautājumiem sēdē norādīja atbalsta sniegšanā iesaistītie nevaldības organizāciju pārstāvji un komisija lēma turpināt problēmjautājumu izskatīšanu kādā no tuvākajām sēdēm.

Komisija, šodien uzklausot iesaistīto institūciju skaidrojumu par Ukrainas civiliedzīvotāju esošo situāciju un to reglamentējošo normatīvo regulējumu, konstatēja, ka ir jautājumi, kuru pilnveidei būtu nepieciešamas izmaiņas likumos. Komisija lēma vērsties Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā ar aicinājumu risināt jautājumu par obligātu visu Latvijā dzīvojošo Ukrainas bērnu un jauniešu iesaisti Latvijas izglītības sistēmā. Tāpat tika nolemts vērst Finanšu ministrijas uzmanību uz nodokļu jautājumiem, kas dotu tiesības Ukrainas civiliedzīvotājiem atgūt Latvijā pārmaksātos nodokļus.

Foto: Ieva Ābele, Saeima

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv