Šodien, 27. septembrī, komisija uzklausīja informāciju par situāciju ar Krievijas Federācijas pilsoņiem, kuriem saskaņā ar Imigrācijas likuma nosacījumiem, no 2023. gada 2. septembra nav derīgas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšniece (PMLP) Maira Roze informēja, ka pēc PMLP esošās informācijas jau pirms gada tika konstatēts, ka šī gada 2. septembrī 25 316 Krievijas Federācijas pilsoņiem pastāvīgās uzturēšanās atļaujas kļūs nederīgas. Pa šo laiku dokumentus Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusam iesniegušas 14 346 personas un apmēram par 5000 personām jau ir pieņemti pozitīvi lēmumi. 969 personas ir pieprasījušas termiņuzturēšanās atļaujas. Informē, ka apkopojot un izvērtējot visu no Valsts izglītības satura centra (VISC) saņemto informāciju, pārvalde ir izsūtījusi 3255 vēstules KF pilsoņiem ar lūgumu 3 mēnešu laikā atstāt Latvijas Republiku, jo šīs personas nav iesniegušas dokumentus ES pastāvīgā iedzīvotāja statusa saņemšanai, kā arī nav veikušas kādas citas darbības, lai šo statusu iegūtu. Pieļauj, ka liela daļa šo personu šobrīd vairs neuzturas Latvijā.

VISC Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja Anta Lazareva iepazīstināja ar valsts valodas prasmes pārbaužu kārtošanu tiem Krievijas Federācijas pilsoņiem, kuriem, lai turpinātu uzturēties Latvijā, ir jāsaņem ES pastāvīgā iedzīvotāja statuss un jānokārto latviešu valodas prasmes pārbaude A2 līmeni. Norāda, ka VISC pārbaudei bija reģistrējušās 12 444 personas, bet pārbaudi kārtoja 11 462 personas. No šīm personām pārbaudi nokārtoja mazāk kā puse jeb 4616 personas. Viņa skaidroja, kāpēc ir šādi pārbaužu rezultāti. VISC arī šobrīd ir gatavi pieņemt pārbaudes no tām personām, kuras nav savlaicīgi tām pieteikušās.

Labklājības ministrijas Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā eksperte Daina Fromholde informēja par pensiju izmaksu KF pilsoņiem, norādot, ka 1141 no viņiem ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras klients. Norāda, ka personas, kurām uzturēšanās atļaujas vairs nav derīgas, nevarēs saņemt pakalpojumus, tai skaitā arī pašvaldību sociālās palīdzības pakalpojumus. Pensiju izmaksa KF pilsoņiem ir iekavējusies, bet tuvākajā laikā tās varētu tikt izmaksātas.

Krievijas pilsoņi, kuri bija pieteikušies, taču nav sekmīgi nokārtojuši valsts valodas pārbaudi vai attaisnojošu iemeslu dēļ nav tai pieteikušies vai kārtojuši, varēs saņemt uzturēšanās atļauju uz laiku līdz diviem gadiem, paredz pirms laika Saeimā atzītie grozījumi Imigrācijas likumā.

Foto: Reinis Inkēns, Saeima.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv