Šodien, 14. septembrī Saeima vienbalsīgi atbalstīja komisijas sagatavoto likumprojektu, ar kuru Indijas pilsonis Kanans Višvanats (Kannan Vishwanatth) tiek atzīts par Latvijas pilsoni. 

Kopš 1998. gada K. Višvanats darbojas farmācijas nozarē, vadot un attīstot vairākus starptautiskus farmācijas uzņēmumus, kuri ražo farmācijas starpproduktus visai pasaulei. Kopš 2019. gada viņš ar ģimeni uzturas Latvijā un šeit izveidojis vairākus farmācijas nozares uzņēmumus. K. Višvanata darbība Latvijā ir cieši saistīta ar Latvijas Zinātņu akadēmiju (LZA). Viņš ir LZA goda mecenāts, atbalsta akadēmijā notiekošo Starptautisko Ekonomikas forumu un citus pasākumus. K. Višvanats atbalsta Izcilības un atvērto inovāciju centra izveidi uz LZA bāzes labāko zinātnieku piesaistīšanai un noturēšanai Latvijā, zinātnes inovāciju attīstībai un komercializācijai, lai veicinātu Latvijas jauno zinātnieku attīstību un konkurētspēju pasaulē. K. Višvanats ar Latvijas zinātniekiem iesaistās kopīgos inovatīvos pētniecības projektos, sniedzot nozīmīgu ieguldījumu Latvijas zinātnei un tautsaimniecībai, piemēram, saules un citu atjaunojamās enerģijas avotu attīstībā. Viņš intelektuāli un finansiāli atbalsta sociālo uzņēmējdarbību Latvijā, investē senioru veselības aprūpes centru attīstībā Latvijā. Par K. Višvanata ieguldījumu Latvijas zinātnes un izcilības attīstībā un Latvijas zinātnes popularizāciju LZA Senāts 2022. gadā viņam piešķīra LZA goda doktora grādu. 

Ņemot vērā to, ka K. Višvanats popularizē Latvijas tēlu pasaulē, ir izveidojis un atbalsta vairākus uz zināšanām balstītus un inovatīvus uzņēmumus, sekmē Latvijas valsts konkurētspējas paaugstināšanu veselības aprūpes, farmācijas un zinātnes attīstības jomās, iegulda līdzekļus Latvijas inovatīvas produkcijas izstrādē un zinātniski pētniecisko darbu veikšanā, aprūpes pakalpojumu un ražošanas attīstībā, veicina Latvijas tautsaimniecības izaugsmi, konkurētspēju un eksportu, komisija sagatavoja likumprojektu par viņa atzīšanu par Latvijas pilsoni.

Foto: Ieva Ābele, Saeima

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv