Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija šodien, 26. janvārī, uzklausīja Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) Rīcībpolitikas ieviešanas departamenta direktora Reiņa Lasmaņa informāciju par fonda darbību un aktualitātēm. Sēdes sākumā viņš iepazīstināja ar fonda misiju, kuras mērķis ir stiprināt valstisko piederību un demokrātiju, atbalstīt pilsoniski izglītotu, aktīvu, atbildīgu, iekļaujošu un saliedētu sabiedrību, kā arī informēja par fonda darbības jomām. Šogad SIF budžets ir 18,7 milj. eiro, no kuriem 9,8 milj. ir valsts budžeta finansējums un 8,9 milj. ES fondu finansējums. Salīdzinot ar 2019. gadu, SIF budžets ir pieaudzis gandrīz uz pusi, pie kam fonds ir spējis savas administratīvās izmaksas pat samazināt.

R. Lasmanis iepazīstināja ar fonda 2022. gada prioritātēm un sasniedzamajiem rezultātiem. Šogad atkal notiks diasporas un Latvijas bērnu kopīgās vasaras nometnes, kas pagājušajā gadā Covid-19 dēļ izpalika. Šogad pirmo reizi trīs nometnes notiks ārpus Latvijas – Kanādā un Lielbritānijā. Vasarā nometnēs piedalīsies vairāk nekā 330 bērni no Latvijas un diasporas mītnes zemēm visā pasaulē.

Pateicoties komisijas aktīvai iesaistei, SIF turpmāk būs nacionālā koordinējošā iestāde personām, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, sociālekonomiskās iekļaušanas jomā. Šajā virzienā SIF tuvākie uzdevumi ir atjaunot starpministriju darba grupas darbību, veikt Rīcības plāna personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā izvērtējumu un sagatavot priekšlikumus tā pilnveidei, veidot vienas pieturas aģentūru šo jautājumu risināšanai.

SIF pārstāvis informēja arī par citām fonda aktualitātēm un atbildēja uz deputātu jautājumiem. Sabiedrības integrācijas fonds izveidots 2001. gadā un tā mērķis ir atbilstoši attīstības plānošanas dokumentiem finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrāciju.

 

 

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv