ddd Drukāt

Šodien, 2. jūnijā, Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija iepazinās ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sagatavoto ziņojumu par migrācijas un patvēruma situāciju Latvijā 2020. gadā. Ar ziņojumu iepazīstināja Eiropas migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkta eksperte Ilze Siliņa-Osmane. Eiropas migrācijas tīklu veido ES dalībvalstu iecelti kontaktpunkti un Eiropas Komisija. Norvēģijai, Gruzijai un Moldovai ir novērotāju statuss. Latvijā Eiropas migrācijas tīkla kontaktpunkta funkcijas veic Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

I.Siliņa-Osmane iepazīstināja ar Eiropas migrācijas tīkla izveides mērķi. Sagatavotais nacionālais ziņojums sniedz informāciju par migrācijas, starptautiskās aizsardzības un integrācijas, pilsonības, robežkontroles un citiem jautājumiem. Viņa norādīja, ka Covid-19 pandēmijas ietekmē pagājušajā gadā ir samazinājies gan uzturēšanās atļauju pieprasījums, gan patvēruma iesniegumu iesniegšana.

 

 

Biedrības “Patvērums “Drošā māja”” Informācijas centrs iebraucējiem” 2020. gadā sniedza palīdzību 1091 trešo valstu pilsonim no 63 valstīm. Saistībā ar 2020. gadā veiktajiem pasākumiem, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību, sarukusi arī nelegālā migrācija.

Ikgadējais ziņojums par migrācijas un patvēruma situāciju Latvijā sniedz informāciju par būtiskākajām un nozīmīgākajām izmaiņām migrācijas un patvēruma politikā Latvijā laika posmā no 2020. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim un 2021. gada sākumā. Ar ziņojumu var iepazīties šeit.