Šodien, 5.maijā, Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija iepazinās ar sabiedriskās politikas centra “Providus” veikto pētījumu par pilsoniskās sabiedrības organizāciju sektoru Latvijā 2020-2024: Latvijas biedrību un nodibinājumu klasifikācijas problēmas un risinājumi.

Providus vadošā pētniece Agnese Frīdenberga skaidroja pētījuma aktualitāti, norādot uz nepieciešamību apkopot faktisko informāciju par pilsoniskās sabiedrības organizāciju sektoru. Pētījuma gaitā tika apkopota valsts reģistros un klasifikatoros esošā informācija par Latvijā reģistrētajām 24 367 biedrībām un nodibinājumiem. Pētījums būs labs priekšnoteikums, lai tiktu veikta efektīva sektora analīze, uzraudzība un pilnveidota pilsoniskās sabiedrības attīstības politika. A. Frīdenberga norādīja, ka Latvijā pastāv daudz dažādi instrumenti tam, kā iegūt un apkopot informāciju par organizāciju darbību, taču neviens no tiem nedod skaidru priekšstatu par sektoru.

Viņa arī skaidroja, ka NVO darbības jomu klasifikators rāda, ka populārākās biedrību darbības jomas ir mājokļu apsaimniekošana, kam nodibinātas 624 biedrības. Vēl darbojas 281 arodbiedrība, 267 biedrības, kuras darbojas izglītības jomā, 220 sporta klubi un 220 sporta pasākumu organizēšanā iesaistītas organizācijas. 2309 organizācijām ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Aptuveni 74% no NVO bija iesniegušas savus gada pārskatus par 2019.gadu, bet 16% no NVO vai nu kavēja pārskata iesniegšanu par diviem gadiem vai vairāk, kas vedina domāt, ka tās vairs nav aktīvas un darbību izbeigušas. Kā problēma tika minēts arī tas, ka liela daļa biedrību ir veidota komercdarbības veikšanai, kas nav tipiski pilsoniskās sabiedrības organizācijām. 

Pētījuma rezultātus un piedāvāto problēmu risinājumu turpmāk varēs izmantot Tieslietu ministrija, pārskatot NVO darbības jomu klasifikatoru un to pilnveidojot. Ar pētījumu var iepazīties šeit.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv