Šodien, 28. aprīlī, Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija jautājumam par atbildīgās institūcijas noteikšanu par patvēruma meklētāju un starptautiskās aizsardzības saņēmēju sociālekonomiskās iekļaušanas koordināciju veltīja jau trešo sēdi.

Pirms tam, meklējot risinājumu šim jautājumam, komisijas 2021. gada 17. februāra sēdē tika izvērtēta iespēja attiecīgās funkcijas deleģēt Sabiedrības integrācijas fondam (SIF). Uzklausot patvēruma meklētāju un starptautiskās aizsardzības saņēmēju sociālekonomiskās iekļaušanas nodrošināšanā iesaistīto ministriju, ekspertu, komisijas locekļu un nevalstisko organizāciju pārstāvju viedokļus, tika saņemts vienbalsīgs atbalsts attiecīgo funkciju deleģēšanai SIF. Komisija konstatēja, ka SIF ir gatavs uzņemties patvēruma meklētāju un starptautiskās aizsardzības saņēmēju sociālekonomiskās iekļaušanas jautājumu koordināciju, kā arī veidot vienas pieturas aģentūru starptautiskās aizsardzības saņēmēju sociālekonomiskās iekļaušanas un trešo valstu pilsoņu integrācijas jautājumos.

Toreiz, ņemot vērā sēdē nolemto, komisija aicināja Ministru kabinetu:

1. Noteikt, ka SIF ir iestāde, kas atbildīga par patvēruma meklētāju un starptautiskās aizsardzības saņēmēju sociālekonomiskās iekļaušanas koordināciju, kā arī izveidot SIF ietvaros vienas pieturas aģentūru attiecīgo jautājumu risināšanai.

2. Izvēlēties optimālo pārejas mehānismu, proti, sociālekonomiskās iekļaušanas koordinācijas jautājumus nodot no Labklājības ministrijas kompetences SIF kompetencē, nemainot Rīcības plānā noteiktās ministriju atbildības jomas.

3.  Nodrošināt SIF atbilstošu finansējumu starptautiskās aizsardzības saņēmēju sociālekonomiskās iekļaušanas koordinācijas īstenošanai un vienas pieturas aģentūras funkciju veikšanai.

Šodienas sēdē tika izvērtēta Ministru kabineta atbilde un lemts par tālāko rīcību. Ministru kabinets savā atbildē ir norādījis, ka Rīcības plāna personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā izpildē iesaistītās institūcijas neiebilst šādam risinājumam, vienlaikus norādot, ka SIF jauno funkciju īstenošanai ir nepieciešams papildu finansējums, Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas priekšlikums par SIF kā atbildīgās iestādes noteikšanu par starptautiskās aizsardzības saņēmēju sociālekonomiskās iekļaušanas koordināciju ir konceptuāli diskutējams valsts budžeta sagatavošanas procesā, ņemot vērā visu nozaru ministriju iesniegtos prioritāro pasākumu pieteikumus un valsts budžeta finansiālās iespējas.

Komisija sēdē vienojās: aicināt par šo jautājumu uzsākt diskusiju Sabiedrības integrācijas fonda padomē; informēt Finanšu ministriju par komisijas viedokli jautājumā par nepieciešamā finansējuma piešķiršanu SIF; aicināt par Rīcības plāna personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā 3. rīcības virziena izpildē vairāk iesaistītās Kultūras un Labklājības ministrijas lemt par nepieciešamā papildu finansējuma pieprasīšanu, sagatavojot pieteikumu valsts budžeta projektam.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv