Lai iegūtu informāciju par valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” darbības norisi un nesen veikto izvērtējumu, Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija uz 3. marta sēdi bija uzaicinājusi Kultūras ministrijas, Sabiedrības integrācijas fonda un nevalstisko organizāciju pārstāvjus.

2020. gadā Latvijas Kultūras akadēmija un “Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija” pēc Sabiedrības integrācijas fonda pasūtījuma veica programmas “NVO fonds” darbības izvērtējumu un sēdē komisiju ar izvērtējuma rezultātiem iepazīstināja Latvijas Kultūras akadēmijas prorektore zinātniskajā darbā un Zinātniskās pētniecības centra vadītāja Anda Laķe.

Kā informēja Laķe, pārskata periodā 153 organizācijas īstenojušas 254 projektus, pēdējo trīs gadu laikā pakāpeniski ir pieaudzis atbalstīto unikālo organizāciju skaits. Atbalstītās organizācijas pārstāv dažādas darbības jomas un visus reģionus un nenotiek finansējuma koncentrēšanās vienām un tām pašām organizācijām. Īstenotie projekti visbiežāk bijuši vērsti uz  pilsoniskās sabiedrības attīstību, sociālo aizsardzību, iekļaušanu un pakalpojumus, bērnus, jauniešus un ģimeni, sabiedrības veselību u.c. Programmas projekti ar katru gadu kļūst vairāk vērsti tieši uz iedzīvotājiem, nevis tikai pašu organizāciju darbības nodrošināšanu.

Izvērtējuma autori secina, ka, līdz ar pašvaldību projektu konkursu finansējumu, programma “NVO fonds” lielākajai daļai nevalstisko organizāciju ir visbūtiskākais finanšu instruments. Plašāk ar izvērtējumu var iepazīties SIF mājaslapā: https://www.sif.gov.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=11154%3APetijums-%E2%80%9CNVO-fonds%E2%80%9D-kluvis-pieejams-plasakam-sabiedribas-grupam&lang=lv

Komisijas priekšsēdētājs A. Judins pēc informācijas par izvērtējumu uzklausīšanas un sēdes otrā daļa notikušās spraigās diskusijas par iespējām nevalstiskajām organizācijām saņemt finansējumu no “NVO fonda”, ierosināja pēc mēneša turpināt šī jautājuma apspriešanu komisijā, apspriežot konkrētus problēmjautājumus.

Pielikumā: Prezentācija Valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” darbības (rezultātu un ieguldījuma) izvērtēšana.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv