ddd Drukāt

Šodien, 16. decembrī, Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija uzklausīja informāciju par aktuālo situāciju patvēruma jomā un patvēruma meklētāju un starptautiskās aizsardzības saņēmēju sociālekonomiskās iekļaušanās koordinācijas nodrošināšanu. Šo jautājumu izskatīšana komisijas sēdē tika iniciēta no to nevalstisko organizāciju puses, kuras sniedz atbalsta pasākumus patvēruma meklētājiem un Latvijā statusu saņēmušajām personām.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšnieka vietniece Maira Roze informēja, ka kopš gada sākuma ir saņemti 140 jauni un 33 atkārtoti patvēruma meklētāju iesniegumi no 28 dažādām valstīm. Salīdzinoši, iepriekšējā gadā pieteikumu bija mazliet vairāk - 178 pieteikumi. Tomēr starptautiskās aizsardzības saņēmēja statuss pagaidām ir piešķirts tikai 14 personām, no tā 5 personām bēgļa statuss, bet pārējiem alternatīvais statuss.

Pēdējos mēnešos, sakarā ar politiskās situācijas destabilizāciju Baltkrievijā, ir pieaudzis patvēruma meklētāju skaits no šīs valsts. Komisijas sēdē tika pārrunāta par patvēruma piešķiršanu atbildīgās iestādes - PMLP lēmumu pieņemšanas ātrums un efektivitāte, izskatot iesniegumus par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu, kā arī runāts par nepieciešamību saīsināt to laika posmu, kurā patvēruma meklētājs var uzsākt darba attiecības. Šobrīd tieši liegums sākt strādāt no NVO puses tiek uzskatīts kā viens no galvenajiem ierobežojumiem, kas patvēruma meklētājiem apgrūtina dzīves apstākļus un sociālekonomisko iekļaušanos sabiedrībā.

Komisijas locekļu vairākums un klātesošie NVO un atbildīgo institūciju pārstāvji kopumā uzskata par atbalstāmu PMLP jau sagatavoto iniciatīvu ļaut patvēruma meklētājiem sākt strādāt 3 mēnešus pēc patvēruma pieprasīšanas. Komisija vienojās līdz nākamās nedēļas sākumam iepazīties ar PMLP sagatavotajiem grozījumiem Imigrācijas likumā un tad lemt, vai virzīt šo iniciatīvu kā komisijas iesniegtu likumprojektu. Tas ļautu paātrināt likumprojekta virzību Saeimā.

Tāpat Komisija, pēc NVO izteiktajiem iebildumiem par patvēruma meklētāju un starptautiskās aizsardzības saņēmēju sociālekonomiskās iekļaušanas koordinācijas atstāšanu pašplūsmā, uzklausīja par šo procesu nodrošināšanu atbildīgās Labklājības ministrijas skaidrojumu un konstatēja, ka darba grupa, kas par šiem jautājumiem ir atbildīga, nav sasaukta jau pusotru gadu. No nevalstisko organizāciju puses izskanēja priekšlikums pārskatīt Ministru kabineta noteikumu Nr. 759 “Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā” nosacījumus un lemt par konkrētu institūciju, kas turpmāk būtu atbildīga par sociālekonomiskās iekļaušanās procesa koordināciju. Komisija aicināja Labklājības ministriju tuvākajā laikā atjaunot darba grupas darbību, bet padziļināta jautājuma izskatīšana par sociālekonomiskās iekļaušanas koordinācijas uzlabošanu varētu notikt kādā no nākamajām komisijas sēdēm.