Trešdien, 17. jūnijā, Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija uzklausīja Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārstāvju informāciju par Latvijas pilsonības iegūšanas procesa aktualitātēm. Pārvaldes Personu statusa kontroles nodaļas vadītāja vietniece Zane Zeimule informēja, kā norit naturalizācijas process COVID-19 pandēmijas laikā, kā tika organizēts iestādes darbs ārkārtējās situācijas apstākļos un kādas izmaiņas plānojas pēc tās atcelšanas.

PMPL pārstāve informēja deputātus par izmaiņām naturalizācijas eksāmenu pieņemšanas un svinīgā solījuma došanas procedūrās, kas šobrīd tiek organizētas samazinātās grupās, ievērojot distanci un ņemot vērā epidemiologu rekomendācijas. Sākoties pandēmijai, pēc ārkārtējās situācijas ieviešanas, uz laiku tika apturēta naturalizācijas pieteikumu pieņemšana klātienē. Šobrīd dokumenti pēc iepriekšēja pieraksta atkal tiek pieņemti klātienē, notiek valodas prasmes pārbaudes un iestāde neredz nepieciešamību pēc plašākām procedūras pārmaiņām, piemēram, ieviešot drošu attālinātu eksaminēšanu.

Latvijas pilsonībā līdz š. g. 31. maijam uzņemtas 383 personas, kopumā saglabājoties pēdējos gados esošajai naturalizācijas kārtībā pilsonībā uzņemto personu skaita dinamikai.

 

Sēdes laikā arī tika pārrunāts jautājums, kā atvieglot valsts valodas prasmes pārbaudi pie naturalizācijas personām ar disleksiju, kas tām būtiski apgrūtina eksāmenu kārtošanu. Komisija šajā jautājumā uzklausīja PMLP un Latvijas Logopēdu asociācijas valdes priekšsēdētājas Baibas Trinītes viedokli un lēma aicināt atbildīgās institūcijas sagatavot izvērtējumu tam, kā pielāgot valodas prasmju eksaminēšanas procedūru šīm personām, lai, līdzīgi kā vispārējās izglītības posmā, rastu piemērotu risinājumu un atvieglotu šiem cilvēkiem izpildīt pilsonības iegūšanai noteiktos kritērijus.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv