PIRMĀ SĒDE – PAR BUDŽETA PROJEKTU

 

Komisijas pirmā sēde pēc vasaras pārtraukuma tiks veltīta jautājumam par sabiedrības saliedētības pasākumiem 2013. gada valsts budžeta projekta kontekstā. Aktuālais jautājums ir par aizsāktajiem projektiem, kuri finansējuma trūkuma dēļ varētu tikt pārtraukti.

Komisijas provizoriskais darba plāns

2012. GADA RUDENĪ

 

5. septembris

 

Sabiedrības integrācija un 2013. gada budžets

 

Mērķis:

 

  1. Izvērtēt situāciju ap plānojamo finansējuma piešķiršanu sabiedrības integrācijas pasākumiem 2013.gada valsts budžeta projektā.
  2. Nepieciešamības gadījumā vērst Ministru kabineta un Saeimas frakciju uzmanību uz nepieciešamajām izmaiņām budžeta projektā.

 

Uzaicinātie:

Ministru prezidenta, Kultūras ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Ārlietu ministrijas, Sabiedrības integrācijas fonda pārstāvji.

 

Konteksts:

2012. gadā ir aizsāktas vairākas valsts budžeta finansētas aktivitātes sabiedrības saliedētības jomā. Pastāv risks, ka to finansējuma pārtraukšana pārvērtīs par nelietderīgu līdz šim aizsākto darbu.

12. septembris

 

Kultūras kanons sabiedrības saliedētībai

 

Mērķi:

  1. Sniegt deputātiem ieskatu par : a) kultūras kanona nozīmību sabiedrības saliedētībā; b) Latvijas kultūras kanona pašreizējo situāciju.
  2. Aicināt Kultūras ministriju izstrādāt koncepciju kultūras kanona aktualizēšanai un funkcionēšanai Latvijas sabiedrības saliedētības, kā arī diasporas saiknes ar Latviju stiprināšanas nolūkos.

 

Uzaicinātie:

  • Māra Lāce, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore, kultūras kanona patronese.
  • Kultūras ministrijas pārstāvji.

 

Konteksts:

Latvijas kultūras kanonu (www.kulturaskanons.lv) Kultūras ministrija izveidoja 2006. gadā. Taču veiksmīgi aizsāktais darbs jau vairākus gadus palicis bez attīstības. Komisija kultūras kanona jautājumu aktualizē no sabiedrības saliedētības viedokļa.

 

 

19. septembris

 

Par attieksmi pret Otrā pasaules kara veterāniem

 

Mērķis:

Pieņemt komisijas lēmumu jautājumā par vienlīdzīgu attieksmi pret Otrā pasaules kara veterāniem; par iespējamo Saeimas deklarāciju un likumprojektu par Otrā pasaules kara veterānu statusu.

 

Uzaicinātie:

Valsts Prezidenta kancelejas pārstāvji.

 

Konteksts:

Jautājums par vēsturisko atmiņu konfrontācijas mazināšanu vairākkārtīgi bijis komisijas darba uzmanības lokā. Šī gada 19. jūlijā Valsts prezidents Andris Bērziņš komisijas pārstāvjus iepazīstināja ar secinājumiem pēc viņa tikšanām ar Otrā pasaules kara veterānu organizācijām. Valsts prezidents aicināja komisiju turpināt šo darbu parlamentārā līmenī.

 

26. septembris

 

Naturalizācijas procesa pieejamība un kvalitāte

 

Mērķi:

  1. Uzklausīt komisijas naturalizācijas jautājumu darba grupas (vad. Valdis Liepiņš) ziņojumu.
  2. Pieņemt lēmumus naturalizācijas procesa pilnveidošanai vai par darba grupas turpmākās darbības virzieniem un uzdevumiem.

 

Uzaicinātie:

Igors Gorbunovs, PMLP Naturalizācijas pārvaldes vadītājs.

 

Konteksts:

2012. gada 28. martā komisijā tika izveidota naturalizācijas jautājumu darba grupa. Tās uzdevums  - izpētīt situāciju ierosinājumiem, lai uzlabotu  naturalizācijas procesa pieejamību un kvalitāti.

 

 

 

3. oktobris

 

Par saiknes stiprināšanu ar diasporu

 

Mērķi:

  1. Gūt pārskatu par valsts institūciju darbību saiknes ar diasporu stiprināšanā.
  2. No diasporas pārstāvjiem gūt nepieciešamo informāciju par likumdošanas izmaiņu nepieciešamību.

 

Uzaicinātie:

Rolands Lappuķe, Ārlietu ministrijas pārstāvis.

Kultūras ministrijas pārstāvis.

Diasporas pārstāvis.

 

Konteksts:

Saiknes ar diasporu stiprināšana ir būtisks sabiedrības saliedētības aspekts. 14. jūlijā notikušajā Latvijas diasporas konferencē tās dalībnieki skaidri iezīmēja diasporas tautiešu vēlmi uzturēt pastāvīgu saikni ar savu dzimteni.

 

 

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - info@saeima.lv