Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija

Tu ūdens šūpulītī augi,
Man kāra vēja kariņas;
Kopš pašas ašas bērnības
Mums soļi līdzi līgojas, -
Mēs būsim draugi. (Rainis)

LV EN
A A

1.daļa. Priekšlasījumi

 

1.1.Akadēmiskie :

  • Leo Dribins, Dr. hist. Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta vadošais pētnieks

„Nacionālās kopvalsts fenomens Eiropā”

  • Egils Levits,  Dr.iur.h.c.,  Eiropas Kopienu tiesas tiesnesis

„Nācija un valsts mūsdienu Eiropas nacionālā valstī - valststiesiski aspekti”

 

1.2.Politiskie - juridiskie:

  • Irina Cvetkova, Dr.iur.cand., BSA docētāja, Saeimas deputāte

„Politiskā nācija kā starpetnisko attiecību konsolidējošais faktors”

  • Andrejs Judins, Dr. iur., Saeimas deputāts

„Nacionālās identitātes jēdzieni un likumdošana”

 

2.daļa. Apaļā galda diskusija:

  • Politiķi (frakciju pārstāvji - I.Cvetkova, R.Dzintars, A.Judins, I.Līdaka, R.Ražuks, komisijas deputāti u.c.)
  • Politisko jautājumu komentētāji (M.Antonevičs, A.Panteļējevs, P.Raudseps, I.Vatoļins)

3.daļa. Noslēguma jautājumi un kopsavilkums