Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija

Tu ūdens šūpulītī augi,
Man kāra vēja kariņas;
Kopš pašas ašas bērnības
Mums soļi līdzi līgojas, -
Mēs būsim draugi. (Rainis)

LV EN
A A

Foto: Ernests Dinka, Saeimas Administrācija

Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija un Sabiedrības saliedētības ekspertu grupa 21. decembra sēdes laikā parakstīja rezolūciju par sabiedrības saliedētības politikas pilnveides modeļa pilnveidi. Kā uzsvēra komisijas priekšsēdētājs Ilmārs Latkovskis, deputāti šo jautājumu ir aktualizējuši jau vairākkārt un ar ekspertu grupas gala ziņojumu tiek papildināts komisijas viedoklis, ka pārmaiņas integrācijas politikas modelī ir nepieciešamas.

Ekspertu grupas vadītāja Liesma Ose pauda viedokli, ka ar šo ziņojumu eksperti ir apgāzuši priekšstatu, ka integrācijas politika ir izgāzusies. Komisija un ekspertu grupa ir vienisprātis, ka sabiedrības saliedētības politikas uzlabošanai nepieciešams izveidot atsevišķu pārresoru iestāde, kura nodrošinātu visu integrācijas procesā iesaistīto institūciju saskaņotu, mērķtiecīgu darbību un uzraudzību. Uz sabiedrības attīstības pētījumiem un aktuāliem datiem balstīta saliedētības politikas veidošana un plānošanas dokumentu izstrāde, koordinācija un stratēģiskā komunikācija būtu galvenie šīs iestādes uzdevumi.

Ar parakstīto rezolūciju tiek valdība Ministru prezidenta Māra Kučinska vadībā tiek aicināta veikt strukturālas reformas sabiedrības integrācijas politikas pārvaldībā un vienotas koordinācijas un uzraudzības nodrošināšanā.

21. decembra sēdē Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas dienaskārtībā būs Valsts prezidenta izveidotās Sabiedrības saliedētības politikas ekspertu grupas gala ziņojums. Uz diskusiju par ziņojumā minētajiem priekšlikumiem komisija aicinājusi ekspertu grupas vadītāju Dr.paed. Liesmu Osi.

Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēde trešdien, 21.decembrī, sāksies plkst. 12.00 un notiks komisijas sēžu zālē Jēkaba ielā 16, 118.telpā.

Foto: Laima Ozola (www.baltic-ireland.ie)

Komisijas vadītājs Ilmārs Latkovskis par Latvijas vēstniecības rīkoto Īrijas latviešu organizāciju gadskārtējo sanāksmi 17. decembrī:

Īrijā biju pirmo reizi. Tā bija iespēja tikties ar tik daudziem Īrijas latviešiem uzreiz. Līdz šim komisija diasporas jautājumos galvenokārt ir runājusi ar lielajām organizācijām – PBLA un ELA, ar kurām Īrijas latviešiem pagaidām ir ļoti vāja saikne.

Neskatoties uz plašo pārstāvniecību, tomēr uz šo tikšanos nebija ieradušās visas Īrijas latviešu biedrības. Redzams, ka arī Īrijas latviešu vidū ir gan šķelšanās, gan zināma nenovīdība. Jokojot varam priecāties, ka tas ir ļoti latviski. Ja nopietni, Latvijas valsts interesēs ir sadarboties ar visām tautiešu organizācijām.

Visspilgtāko iespaidu man deva jaunieši, kuri studē. Uz jautājumu, kāpēc tik maz jauniešu diasporas organizāciju rindās, Anna Pavlova atbildēja aptuveni tā: jauniešiem jādomā par sevis pilnveidošanu un attīstību, un tāpēc nav laika nodarboties ar sīkumainām intrigām.

Vēstnieka Ginta Apala ieteikums bija jauniešiem dibināt savu organizāciju. Es tam pievienojos, īpaši pēc vēlākās sarunas ar jauniešiem pašiem. Viņu dzīves situācija un redzējums raisa intereses, kas ir pavisam citas nekā viņu vecākiem. Šobrīd jaunieši gana labi ir integrējušies globālās kopās, taču viņu piederības sajūta Latvijai nemaz nav pašsaprotams fakts.

Negaidīti bija no diasporas saklausīt atziņu, ka Latvijas nedienās nav itin visā jāvaino valdība. Arī cilvēkiem pašiem vajadzētu labāk apzināties attiecības ar darba devējiem un nodokļu nemaksāšanas graujošās sekas.

Foto: Reinis Inkēns, Saiemas Administrācija

Konsultējoties ar Finanšu ministriju, Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) izstrādājis priekšlikumu un piedāvā veikt grozījumus likumā “Par uzņēmumu ienākumu nodokli”. Grozījumi paredz nodokļu atlaides piemērošanu uzņēmumiem arī par ziedojumiem SIF. Kā uzsvēra fonda vadītāja Aija Bauere, tā būtu iespēja piesaistīt papildus līdzekļus, kurus tālāk mērķtiecīgi virzīt kādas programmas atbalstam. Deputāti konsultēsies ar atbildīgajām institūcijām, lai lemtu par priekšlikuma tālāku virzīšanu Saeimā.

Sēdē tika skatīts arī patvēruma meklētāju jautājums. SIF pārstāve Ilze Dūmiņa informēja, ka konkursā par sociālo darbinieku un mentoru pakalpojumiem ir uzvarējusi biedrība “Patvērums “Drošā māja””, ar kuru ir noslēgts līgums. Dūmiņa gan vērsa uzmanību, ka ir bijuši jau divi gadījumi, kad Latviju pametušie patvēruma meklētāji atgriežas. Spēkā esošie noteikumi neparedz palīdzības sniegšanu šādā gadījumā, tādēļ personas, kuras atgriezušās, nonāk bezpajumtnieku patversmē. Komisija jau rudens sesijas sākumā prognozēja risku, ka šādi gadījumu skaits varētu palielināties. SIF kopā ar Labklājības ministriju un citām iesaistītajām institūcijām 16. decembrī lems par rīcību šādos gadījumos. Arī komisijas deputāti sekos līdzi šīm sarunām.

Pilsonības komisija uz 14. decembra sēdi aicinājusi Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) pārstāvjus, kuri sagatavojuši konkrētus priekšlikumus sabiedrības integrācijas procesa pilnveidei. Tiks skatīts SIF rīcībā esošais finansējums integrācijas pasākumiem nākamajā gadā. Komisija pievērsīs uzmanību arī jautājumiem, kas saistīti ar dalību SIF izsludinātajos konkursos, kuros organizācijas nevar pieteikties bez sava līdzfinansējuma. Novembra sākumā noslēdzās konkurss par sociālā darbinieka un mentora pakalpojumu nodrošināšanu patvēruma meklētājiem, un SIF pārstāvji informēs deputātus par tā rezultātiem.

Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēde trešdien, 14.decembrī, sāksies plkst. 12.00 un notiks komisijas sēžu zālē Jēkaba ielā 16, 118.telpā.