Rīt, 12.septembrī, Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija pēc Ārlietu ministra Edgara Rinkēviča ierosinājuma rītdienas komisijas sēdē izskatīs jautājumu par Latvijas Pilsonības likuma 23.panta regulējumu. Šīs likuma normas piemērošana rada situāciju, kad Latvijas pilsonība tiek atņemta daļai Krievijā dzīvojošo Latvijas un Krievijas dubultpilsoņu, kuriem dubultpilsonība izveidojusies vēl pagājušā gadsimta 90-to gadu sākumā. Šo jautājumu jau vairākkārt ir aktualizējuši Krievijā dzīvojošo latviešu organizāciju pārstāvji. 

Uz sēdi uzaicināti Ārlietu ministrijas, PMLP un diasporas organizāciju pārstāvji.

 

Ir jānosaka pašvaldību atbildība valsts kopējā remigrācijas politikā, jo to loma ir ļoti būtiska. Tāpat jāiesaista arī privātais sektors. Remigrācijas veicināšana nav tikai reģionālo koordinatoru atbildība, bet komplekss pasākums, kurā nepieciešams sadalīt atbildību. Par to domāts arī Saeimā, izstrādājot jauna Diasporas likuma projektu, trešdien, 23.maijā, pēc komisijas sēdes sacīja Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas priekšsēdētājs Ritvars Jansons.

Komisijas sēdē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) parlamentārais sekretārs Jānis Eglītis informēja deputātus par šī gada sākumā uzsāktā pilotprojekta “Reģionālās reemigrācijas koordinators” īstenošanu tā darbības pirmajos mēnešos.

Katrā no pieciem plānošanas reģioniem darbu uzsācis reģionālais koordinators, kura galvenais uzdevums ir, sazinoties ar Latvijas diasporas pārstāvjiem, izzināt viņu vajadzības un problēmas, kas kavē atgriešanos Latvijā, un sniegt priekšlikumus šo jautājumu risināšanā. Koordinatori izstrādā individuālus atgriešanās plānus, palīdzot atrast dzīvesvietu, darbavietu, izglītības iespējas, kā arī atbalstot pārvākšanās procesā. Tāpat koordinatori veido datu bāzi par aizbraukušajiem, skaidroja J.Eglītis.

VARAM pārstāvis arī atzīmēja, ka papildus izstrādāta arī remigrantu atbalsta programma uzņēmējdarbības un personiskā biznesa uzsākšanai pēc atgriešanās. Katrā no pieciem reģioniem plānots atbalstīt četrus projektus ar maksimālo finansējumu 9000 eiro.

J.Eglītis sacīja, ka pilotprojekta ietvaros līdz šim reģionālie koordinatori ir apzinājuši vairāk nekā 600 ārvalstīs dzīvojošos Latvijas diasporas pārstāvjus, pirmajos pilotprojekta darbības mēnešos atgriezušās piecas ģimenes, savukārt 20 ģimenes varētu atgriezties tuvākajā laikā.

Runājot par bērnudārzu pieejamību diasporas pārstāvju bērniem, J.Eglītis atzīmēja, ka pašvaldībām ir pienākums nodrošināt vietu visiem pieteiktajiem bērniem savos bērnudārzos, taču, ja brīvu vietu nav, pašvaldībām jāpiešķir finansējums vietai privātajā bērnudārzā, kā tas jau šobrīd noteikts likumā.

R.Jansons atzīmēja, ka jaunā Diasporas likuma projekts palīdzēs atvieglos atgriešanos uz pastāvīgu dzīvi valstī, piemēram, ieviešot divu dzīvesvietas adrešu deklarēšanas iespēju, kas padarīs vienkāršāku diasporas pārstāvju bērnu pieteikšanu pašvaldību bērnudārzos.

R.Jansons pēc sēdes atzīmēja, ka pašvaldību atbalstam, kuram ne vienmēr jābūt materiālam, bet noteikti jābūt informatīvam, ir būtiska loma, lai ģimenēm, kuras ir atgriezušās no ārvalstīm, būtu iespēja atrast darbu, dzīvesvietu un izglītības iespējas. Arī reemigrācijas projekta koordinatore Latgalē Astrīda Leščinska sēdē atzīmēja, ka ir jāapzina pašvaldību iespējas, kā tās savu budžetu ietvaros ir gatavas palīdzēt remigrantiem.

Saeimas Preses dienests

Foto: Ieva Ābele, Saeimas Administrācija

Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas deputāti trešdien, 16.maijā, lēma nosūtīt vēstuli Ministru prezidentam Mārim Kučinskim, aicinot pievērst uzmanību tam, lai tiktu nodrošināta sociālā atbalsta pakalpojumu nepārtrauktība patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

Projektu “Dažādības veicināšana”, kura ietvaros tiek nodrošināti sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumi patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu, īsteno Sabiedrības integrācijas fonds (SIF), kas no 2016.gada pakalpojuma sniegšanu bija uzticējis biedrībai “Patvērums “Drošā māja””. Taču šī gada 19.aprīlī SIF lauza līgumu ar biedrību, pamatojot to ar nepietiekamu pakalpojuma kvalitāti.

Lai skaidrotu radušās domstarpības, komisija jau iepriekš uz sēdēm bija aicinājusi pārstāvjus no SIF, biedrības “Patvērums “Drošā māja”” un atbildīgajām institūcijām.

Vēstulē Ministru prezidentam kā SIF pārraugam deputāti atzīmē, ka komisijas ieskatā iesaistītās puses pirms līguma laušanas nav izmantojušas visas iespējas domstarpības par pakalpojuma sniegšanas kvalitāti risināt sarunu ceļā. Ministru prezidents aicināts pievērst uzmanību arī iepirkumu līgumu laušanas un jaunu iepirkumu konkursu organizēšanas tiesiskumam un pārredzamībai.

SIF un nevalstisko organizāciju konfliktsituāciju risināšanai būtu jārada mehānisms vēl pirms strīdus izskatīšanas Iepirkumu uzraudzības birojā vai Administratīvajā tiesā. Tas nodrošinātu pakalpojumu nepārtrauktību, premjeram adresētajā vēstulē uzsver komisijas deputāti.

Šobrīd, līdz jauna pakalpojuma sniedzēja atrašanai, SIF nodrošina viena sociālā darbinieka un viena sociālā mentora atbalsta pakalpojumus patvēruma meklētāju centrā “Mucenieki” esošajām personām, kas nav pietiekami, vēstulē pauž deputāti, uzsverot, ka sociālā darbinieka un mentora pakalpojumi ir jānodrošina savlaicīgi un to kvalitāte nedrīkst pazemināties.

Saeimas Preses dienests

9.maija sēdē Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas deputāti iztaujāja Sabiedrības integrācijas fonda un atbildīgo institūciju pārstāvjus par to, kā šobrīd, pēc līguma laušanas ar biedrību “Patvērums “Drošā māja””, notiek atbalsta pakalpojumu nodrošināšana patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu. 

Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Aija Bauere informēja komisiju, ka šobrīd, līdz jauna pakalpojumu sniedzēja atrašanai, SIF nodrošina viena sociālā darbinieka un viena sociālā mentora atbalsta pakalpojumus PMIC “Mucenieki” esošajām personām. Sēdē tika skaidroti iemesli, kāpēc tika lauzts līgums ar iepriekšējo sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu sniedzēju - biedrību “Patvērums “Drošā māja””, pārrunāta sadarbības uzlabošana starp SIF un projektu veicējiem un citi jautājumi, kas saistīti ar kvalitatīvu atbalsta pakalpojumu nodrošināšanu patvēruma meklētājiem.

Komisijas priekšsēdētājs Ritvars Jansons norādīja, ka komisija neplāno uzņemties starpnieka lomu konflikta starp SIF un nevalstiskajām organizācijām risināšanā. Komisija aicinās Ministru prezidentu Māri Kučinski kā SIF pārraugu pievērst uzmanību tam, lai tiktu nodrošināta sociālā atbalsta pakalpojumu patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu nepārtrauktība, tiesiskums un pārredzamība.

Sēdē piedalījās SIF, Valsts kancelejas un iesaistīto ministriju un pārstāvji, biedrības “Patvērums “Drošā māja”” un citu nevalstisko organizāciju pārstāvji.

 

Saeima ceturtdien, 26.aprīlī, atbalstīja Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sagatavoto lēmuma projektu par sportistes Jeļizavetas Polstjanajas uzņemšanu Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā. 

J.Polstjanaja kopš 2016.gada trenējas mākslas vingrošanā pie Latvijas izlases treneres mākslas vingrošanā Gaļinas Marjinas un pārstāv Latvijas mākslas vingrošanas klubu “Vingro visi”. Sportiste izcīnījusi pirmo vietu starptautiskās mākslas vingrošanas sacensībās Vācijā, Izraēlā un Latvijā, kā arī guvusi augstus rezultātus Latvijas un Rīgas čempionātos, piedaloties ārpus konkursa. Sportiste dzimusi Jūrmalā, Latvijā. 

Savā vēstulē Saeimai J.Polstjanaja pauž vēlmi savu turpmāko dzīvi saistīt ar Latviju un pārstāvēt valsti III Jaunatnes olimpiskajās spēlēs šogad Buenosairesā, Argentīnā, un 2020.gada olimpiskajās spēlēs Tokijā, Japānā. 

Latvijas Vingrošanas federācijas prezidents Jānis Čakstiņš, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārvaldes priekšniece departamenta direktora vietniece Dina Vīksna un Latvijas Tautas sporta asociācijas valdes priekšsēdētājs Andris Bērziņš vēstulēs Saeimas Pilsonības, migrācijas un saliedētības komisijai pauž atbalstu J.Polstjanajas uzņemšanai pilsonībā. Viņi atzīmē, ka sportiste ir apliecinājusi talantu sportā un piederību Latvijai. 

Personu, kurai ir īpaši nopelni Latvijas labā, pilsonībā var uzņemt ar Saeimas lēmumu. Pirms Saeimas balsojuma lēmuma projektu izskata Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija.

Saeimas Preses dienests

Foto: Ernests Dinka, Saeimas administrācija