Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija

Tu ūdens šūpulītī augi,
Man kāra vēja kariņas;
Kopš pašas ašas bērnības
Mums soļi līdzi līgojas, -
Mēs būsim draugi. (Rainis)

LV EN
A A

Saeima ceturtdien, 1.februārī, atbalstīja lēmumprojektu par modernās pieccīņas sportista Oleksandra Pinčuka uzņemšanu Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā. 

O.Pinčuks ir daudzkārtējs Ukrainas modernās pieccīņas čempions un no 2009. līdz 2016.gadam bija Ukrainas modernās pieccīņas izlases sportists. 2016.gadā viņš saņēma terminēto uzturēšanās atļauju Latvijā. 

Savā apliecinājuma vēstulē Saeimai O.Pinčuks pauž vēlmi turpināt sportista gaitas un dzīvi Latvijā, kā arī pārstāvēt Latviju modernās pieccīņas sacensībās starptautiskajā arēnā. 

Latvijas Modernās pieccīņas federācijas prezidents Jānis Liepiņš vēstulē Saeimai ir atzinīgi novērtējis sportista izteikto vēlmi pārstāvēt Latviju un norāda, ka federācija atbalsta iespēju O.Pinčukam turpināt trenēties modernās pieccīņas sporta veidā augstā līmenī, kā arī nākotnē startēt 2020.gada un 2024.gada olimpiskajās spēlēs Latvijas olimpiskās izlases sastāvā. Arī Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Aldons Vrubļevskis vēstulē Saeimai pauž atbalstu O.Pinčuka uzņemšanai Latvijas pilsonībā.

Saeimas Preses dienests

 

 Foto: Ernests Dinka, Saeimas Administrācija

Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija trešdien, 31.janvārī, nolēma aicināt Ministru kabinetu pagarināt termiņu, kādā personām ir pienākums paziņot savu reģistrēto  dzīvesvietu ārvalstīs.

Komisija rosinās Ministru kabinetu pieņemt lēmumu pagarināt dzīvesvietas ārvalstīs paziņošanas termiņu, nosakot to līdz trīs mēnešiem ilgu šobrīd spēkā esošo 30 dienu vietā.

Iepriekš Eiropas Latviešu apvienības (ELA) pārstāve deputātus informēja par vairākām problēmām, ar kurām saskaras latviešu diasporas pārstāvji, ārvalstīs reģistrējot savu dzīvesvietu Latvijas iedzīvotāju reģistrā. Kā vienu no tām ELA pārstāve minēja pārāk īso termiņu, kurā šobrīd dzīvesvietas maiņas gadījumā personai ir pienākums to deklarēt  dzīvesvietas deklarēšanas iestādē. Šis termiņš būtu jāpagarina, sacīja ELA pārstāve, atzīmējot, ka Eiropas Savienības pilsoņiem ir tiesības uzturēties citas dalībvalsts teritorijā uz laiku līdz trim mēnešiem, neizvirzot viņiem nosacījumus vai formalitāšu ievērošanu, izņemot prasību, ka viņiem jābūt derīgai personas apliecībai vai pasei.

Komisijas priekšsēdētājs Ritvars Jansons sēdē sacīja, ka pagājušā gada nogalē Saeima atbalstīja grozījumus Iedzīvotāju reģistra likumā un Fizisko personu reģistra likumā un pilnvaroja Ministru kabinetu pieņemt procesuālās normas, kas nepieciešamas sekmīgai Iedzīvotāju reģistra likumā noteikto normu iedzīvināšanai praksē. Visus laika termiņus, kas saistīti ar iedzīvotāju reģistru, nosaka Ministru kabineta noteikumos, līdz ar to termiņa pagarināšanai nepieciešams veikt grozījumus.

“Termiņa pagarināšana atrisinās daudzas sadzīviskas problēmas un neskaidrības, kas rodas cilvēkiem, kuri tikai uz īsu laika periodu atrodas ārvalstīs, arī  praktiskus jautājumus, kas saistīti ar pabalstiem Latvijā un bezdarbnieka statusa definēšanu,” pēc sēdes sacīja R.Jansons.

 

Saeimas Preses dienests

24.janvārī Rīgas Austrumu izpilddirekcijā notika svinīgā naturalizācijas ceremonija, kurā solījumu par uzticību Latvijas Republikai deva gandrīz piecdesmit pilsonības pretendenti.

Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas vārdā pretendentus sveica komisijas priekšsēdētājs Ritvars Jansons, vēlot veiksmi un panākumus.

Kā norādīja Jansons: Latvijas valstiskums ir cieši saistīts ar tiesiskumu.  Valstiskumu un tiesiskumu mēs varam stiprināt kopīgi un katrs Latvijas pilsonis atsevišķi. Tādēļ Latvijas pilsonības iegūšana ir nopietns solis.   

Vairāk fotogrāfiju fotogalerijā.

http://saliedetiba.saeima.lv/foto-galerijas/category/48-komisijas-priek%C5%A1s%C4%93d%C4%93t%C4%81js-ritvars-jansons-sveic-pilson%C4%ABbas-pretendentus

Foto: Jānis Cauņa, Saeimas Administrācija

Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija trešdien, 10.janvārī, nolēma veidot darba grupu, kurā padziļināti diskutēs par iespēju paātrināt elektroniskās adreses ieviešanu kā alternatīvu deklarētajai adresei saziņai ar valsti un pašvaldību.
Eiropas Latviešu apvienības (ELA) pārstāve komisijas deputātus informēja par vairākām problēmām, ar kurām saskaras latviešu diasporas pārstāvji, ārvalstīs reģistrējot savu dzīvesvietu Latvijas iedzīvotāju reģistrā. Kā vienu no tām ELA pārstāve minēja pārāk īso termiņu – 30 dienas –, kurā šobrīd saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma nosacījumiem dzīvesvietas maiņas gadījumā personai ir pienākums to deklarēt  dzīvesvietas deklarēšanas iestādē. Šis termiņš būtu jāpagarina, sacīja ELA pārstāve, atzīmējot, ka Eiropas Savienības pilsoņiem ir tiesības uzturēties citas dalībvalsts teritorijā uz laiku līdz trim mēnešiem, neizvirzot viņiem nosacījumus vai formalitāšu ievērošanu, izņemot prasību, ka viņiem jābūt derīgai personas apliecībai vai pasei.
“Ātrākais veids sasniedzamības veicināšanai būtu elektroniskās adreses ieviešana, nevis, piemēram, divu dzīvesvietu norādīšana. Turklāt tas prasītu izmaiņas tiesiskajā regulējumā. Tāpēc vēlamies paātrināt elektroniskās adreses ieviešanu,” sēdē sacīja komisijas priekšsēdētājs Ritvars Jansons.
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārstāve skaidroja, ka elektroniskā adrese šajā gadījumā būs speciāli izveidota adrese, kas ļaus sazināties un droši nosūtīt ierobežotas pieejamības informāciju. Patlaban likums nosaka elektroniskās adreses ieviešanu privātpersonām no 2018.gada 1.jūnija.
Tāpat Pilsonības komisijas deputāti vienojās drīzumā rīkot kopsēdi ar Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju, lai pārrunātu jau iepriekš skatīto iespēju atvieglot ārvalstīs mītošo senioru atgriešanos Latvijā un spriestu par šobrīd spēkā esošo regulējumu attiecībā uz ārvalstu pensiju neapliekamā minimuma aizsardzību, personām atgriežoties Latvijā.

 

Foto: Ieva Ābele, Saeimas Administrācija

Rīt, 10.janvārī, Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija tiksies ar Eiropas Latviešu apvienības pārstāvjiem. Komisija ar diasporas organizāciju un atbildīgo ministriju pārstāvjiem plāno pārrunāt jautājumu par ELA ierosinājumu ļaut personām, kuras maina dzīvesvietu uz ārvalstīm, sniegt ziņas par dzīvesvietas maiņu termiņā, kas nav mazāks par trīs mēnešiem, vai arī atcelt administratīvo atbildību par šā pienākuma neizpildi. Šobrīd pēc pēdējo grozījumu veikšanas Iedzīvotāju reģistra likumā šis termiņš ir noteikts viens mēnesis.

Termiņa maiņa var ietekmēt lielu daļu pašlaik ārpus valsts robežām dzīvojošo aptuveni 370 000 Latvijas valstspiederīgo, no kuriem vērā ņemama daļa ir tādu, kas dzīvesvietu maina bieži dažādu iemeslu dēļ. Jāņem arī vērā, ka pie pašreizējās dzīvesvietas deklarēšanas sistēmas paziņošanai par personas dzīvesvietu nav tikai formāls raksturs vai tikai primārā valsts sasniedzamības funkcija. Līdz ar personas dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs personai iestājas virkne seku administratīvajā, nodokļu piemērošanas un pat konstitucionālajā jomā (piemēram, tiesības uz rindu bērnu pirmskolas izglītības iestādēs, nodokļu rezidences valsts pirmšķietama noteikšana, paaugstinātas likmes nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinam vai iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķinam īpašuma atsavināšanas gadījumā, pašvaldību vēlēšanu tiesības, Saeimas vēlēšanām noteiktais vēlēšanu apgabals u.c.).

Eiropas Latviešu apvienība arī laikposmā no 2017. gada 28. decembra līdz 2018. gada 3. janvārim veica ekspresaptauju starp Latvijas piederīgajiem brieduma gados, kas dzīvo ārvalstīs un apsver, vai pensionējoties atgriezties Latvijā vai palikt ārzemēs. Aptaujas mērķis bija izzināt pirmspensijas un pensijas vecuma diasporas piederīgo apsvērumus saistībā ar iespējamu atgriešanos Latvijā pensijas vecumā, lai iegūtu datus, kas palīdzētu atvieglot ārvalstīs mītošo senioru atgriešanos Latvijā. Tā ietvaros tika jautāts arī par šābrīža regulējumu attiecībā uz ārvalstu pensiju neapliekamā minimuma aizsardzību pie atgriešanās Latvijā. ELA pārstāvji iepazīstinās komisiju par aptaujas gaitā gūtajiem secinājumiem.

Sēde notiks komisijas sēžu zālē Jēkaba ielā 16, 118. telpā un sāksies plkst. 12.00.