Šodien uz Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēdi bijām uzaicinājuši ilglaicīgo Krievijas Latviešu kongresa priekšsēdētāju Laumu Vlasovu, lai pārrunātu jautājumu par latviešu diasporu Krievijā un tās aktualitātēm.

Krievijas Latviešu kongress ir sabiedriska organizācija, kas aptver latviešu organizācijas Krievijā un tā vadītāja L. Vlasova labi pārzina situāciju, jo savā laikā strādājusi arī Latvijas vēstniecībā, palīdzējusi apzināt latviešu organizācijas un biedrības. Viņa daudziem ir sniegusi atbalstu, palīdzējusi atgriezties Latvijā.

Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija trešdien, 12. februārī, plaši pārstāvētā komisijas sēdē, kurā kopā ar komisijas deputātiem piedalījās arī viņu “ēnas”, uzklausīja Vidzemes Augstskolas lektori Lieni Ločmeli par medijpratības, sociālo mediju un sabiedrības saliedētības jautājumiem.

L. Ločmele: “Medijpratība ir tāds jautājums, kas attiecās uz mums visiem. Nav pilnīgi pratīgu vai nepratīgu cilvēku, tas ir process un šis process notiek visas dzīves garumā. Medijpratība ir absolūti nepieciešama mūsdienu sabiedrībā tehnoloģiju laikmetā.”

Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija 5. februāra sēdē uzklausīja atbildīgo ministriju pārstāvju informāciju par Latvijas valstspiederīgo tiesiskās aizsardzības nodrošināšanu ārvalstīs. To visplašākā  apjomā savu iespēju robežās nodrošina Ārlietu ministrijas (ĀM) un Latvijas pārstāvniecību ārvalstīs darbinieki. ĀM parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica informēja, ka tiesiskās aizsardzības nodrošināšana balstāsuz 2018. gadā pieņemto Konsulārās palīdzības un konsulāro pakalpojumu likumu.  

“Latvijas pilsoņi un nepilsoņi ir piederīgi valstij neatkarīgi no viņu atrašanās vietas. Būtiski, lai, atrodoties arī ārpus Latvijas, valsts viņiem nodrošinātu pieejamus konsulāros pakalpojumus un tiesību aizsardzību. Ministrijas Latvijā strādā, cieši ievērojot šo principu,” trešdien, 5.februārī, sacīja Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins pēc komisijas sēdes, kurā deputāti kopā ar atbildīgo ministriju pārstāvjiem sprieda par Latvijas pilsoņu un nepilsoņu tiesiskās aizsardzības nodrošināšanu ārvalstīs.

Kā sēdē atzīmēja Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta direktore Guna Japiņa, konsulārā palīdzība visiem Latvijas pases turētājiem – pilsoņiem, nepilsoņiem, personām, kuras Latvijā ieguvušas bēgļa, bezvalstnieka vai alternatīvo statusu – tiek sniegta vienlīdzīgi. Tāpat viņa atzīmēja, ka konsulārās palīdzības darbs norit nepārtraukti un tam nav ģeogrāfiska ierobežojuma.

Deputāti kopā ar klātesošajiem pārsprieda ministriju sadarbību ar pašvaldībām un bāriņtiesām, secinot, ka sadarbība kopumā vērtējama kā laba, taču būtiski turpināt skaidrojošu darbu, lai stiprinātu iestāžu kompetenci saistībā ar personu tiesisko aizsardzību ārpus Latvijas. 

Tāpat klātesošie sprieda par Latvijas pilsones Kristīnes Misānes, kura šobrīd atrodas apcietinājumā Dānijā, situāciju un Latvijas iestāžu iesaisti šīs situācijas risināšanā.

Fotogrāfijas: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72157712983459763

Saeimas Preses dienests

Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija 29.janvārī uzklausīja Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Drošības un stratēģiskās pētniecības centra pētniekus Ievu Bērziņu un Uldi Zupu par pētījuma “Latvijas sabiedrības griba aizstāvēt valsti: veicinošie un kavējošie faktori” laikā gūtajām atziņām par mazākumtautību uzticēšanos valstij.

Viens no svarīgākajiem aspektiem, kam pētnieki pievērsa uzmanību, ir tas, vai respondenti attiecībā pret Latviju izjūt tādas pozitīvas emocijas kā lepnums un mīlestība, ko ietver jēdzieni “nacionālais lepnums” un “patriotisms”. Iegūtie dati liecina, ka Latvijas sabiedrībā kopumā ir augsts nacionālā lepnuma un patriotisma līmenis - 74 % ir lepni, ka dzīvo Latvijā, 75 % ir lepni, ka Latvija ir neatkarīga valsts, 71 % ir Latvijas valsts patrioti un 86 % ir Latvijas kā savas dzīvesvietas patrioti.

Pētnieki skaidroja iegūtos datus par mediju patēriņu Latvijā, norādot, ka pēdējos gados pieaug Krievijas federālo televīzijas kanālu skatīšanās, tomēr padziļinātajās intervijās iegūtā informācija vedina uz pārdomām, ka noteiktu komunikācijas kanālu ietekmes uz sabiedrību izpēte kļūst aizvien problemātiskāka, jo mediju patēriņā ir vērojama konverģenece – cilvēki lielākoties informāciju gūst internetā un sociālajos medijos, bet tradicionālo komunikācijas kanālu (televīzija, prese, radio) nozīme samazinās.

Pētnieku ieskatā būtu nepieciešams stiprināt Latvijas mazākumtautību saikni ar Latviju kā valsti, to veidojot uz demokrātiskiem pamatiem, veicinot Latvijas sabiedrības zināšanas par Latvijas vēsturi. Tāpat ir jāmeklē veidi, kā uzrunāt Latvijas mazākumtautības saistībā ar starptautiskās politikas un drošības jautājumiem.

Komisijas priekšsēdētājs A.Judins: “Priecē tas, ka publiskotajos datos nav diametrālu atšķirību latviešu un mazākumtautību uzskatos, teiksim 3 % un 70 %. Mēs varam meklēt atšķirības, bet labāk runāt par kopīgām lietām, par vērtībām, kas vieno cilvēkus. Izglītības jautājums šajā gadījumā ir primārais. Ja mums ilgstoši nebūtu bijusi segregēta izglītības sistēma, mēs dzīvotu citādā sabiedrībā.”

Pētījums veikts visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas ieviešanas Latvijā izpētes ietvaros un komisijas interese bija gūt ieskatu par mazākumtautību pārstāvju attieksmi pret Latvijas valsti, jo pētījumā īpaša uzmanība tika pievērsta tam, kas ir kopīgs un atšķirīgs to Latvijas iedzīvotāju uzskatos, kuri ģimenē lieto latviešu vai krievu valodu. Pētījums veikts divos secīgos posmos, pirmajā veicot 26 dziļās intervijas ar Liepājas iedzīvotājiem, otrajā posmā veicot Latvijas iedzīvotāju aptauju , kad tika izjautāti 1075 respondenti vecumā no 16 līdz 74 gadiem visos Latvijas reģionos. Plašāk ar to var iepazīties šeit: https://www.naa.mil.lv/sites/naa/files/document/DSPC_GribaAizstavetValsti_0.pdf

Foto: Jānis Cauņa, Saeima