Šodien, 6. maijā, Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijā diskutējām par NVO darbību ārkārtējās situācijas laikā. Demokrātijas nedēļas ietvarā ir īpaši svarīgi uzsvērt, ka aktīvas un spēcīgas NVO ir vitāli nepieciešamas stipras pilsoniskas sabiedrības pastāvēšanai. Nevalstiskais sektors veic arī nozīmīgu darbu Latvijas sabiedrības saliedēšanā. Sēdē tika runāts par globālās pandēmijas ietekmi uz nevalstisko organizāciju darbību un tās mazināšanu, savlaicīgi jau domājot par pasākumiem, kad COVID-19 krīzi nomainīs tai sekojošā ekonomiskā krīze. Nevalstiskais sektors, kas ne vien darbojas ekonomikā, bet, veicot arī nozīmīgas sociālas un kultūras funkcijas, ir ļoti pakļauts pandēmijas negatīvajai ietekmei. Neatkarīgi no darbības jomas – visas NVO saskaras ar līdzīgām problēmām: resursu un aktivitāšu samazināšanos.

Domājot par Covid-19 krīzes pārvarēšanu, ir jādomā arī par to, kā pēc ārkārtējā stāvokļa atcelšanas būs mainījušies cilvēku paradumi. Jau šobrīd bez finansiāliem jautājumiem no NVO puses tiek aktualizēti arī jautājumi par attālinātu darbu un NVO iesaisti sektoru ietekmējošo lēmumu pieņemšanā, plašākām autorizācijas iespējām un elektronisko dokumentu apriti, tai skaitā arī šādu pakalpojumu pieejamību ārzemēs dzīvojošajiem valstspiederīgajiem. Kā vienu no būtiskākajām problēmām NVO pārstāvji minēja to, ka nav vienotas valstiskas platformas, kas atbild par sektoru, un viņiem nereti nākas vienu un to pašu stāstīt dažādām komisijām un dažādu institūciju ierēdņiem.

Neskatoties uz esošo situāciju, sēdē izskanēja arī daudz pozitīvas apņēmības strādāt, aktīvi iekļauties lēmumu pieņemšanas procesā un palīdzēt visai sabiedrībai pārvarēt pandēmiju – jo sevišķi uzteicams ir brīvprātīgo pienesums, kas būtiski atvieglo sociālo dienestu darbu un paplašina palīdzības saņēmēju loku. Un tieši šāda solidarizēšanās, iesaistīšanās gan apkārtējās vides veidošanā, gan palīdzēšanā līdzcilvēkiem, ir labākais no sabiedrību saliedējošiem mehānismiem.

Komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins sēdes nobeigumā uzsvēra: “Sēdē izskanēja daudzi konkrēti problēmjautājumi un tika iezīmēti arī iespējamie to risinājumi, kas tiks apkopoti komisijas locekļiem turpmākajam darbam, jo tikpat skaidrs, ka līdz ar ārkārtējā stāvokļa beigām pie iepriekšējās dzīves ritma atgriezties mums neizdosies, skaidrs ir arī tas, ka NVO sektors, jo sevišķi tā darbība sabiedrības saliedēšanā, paliks mūsu komisijas redzes lokā arī turpmāk.”

Sēdē piedalījās Kultūras ministrijas, Latvijas pilsoniskās alianses, invalīdu un viņu draugu apvienības Apeirons, brīvprātīgo kustības #paliecmājās, biedrības “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija”, biedrības “Patvērums “Droša māja””, Pasaules Brīvo latviešu apvienības un Eiropas Latviešu apvienības pārstāvji.

Sēdes audioieraksts un NVO priekšlikumi ir pievienoti 6. maija komisijas darba kārtībai sadaļā Notikumi.