Komisija šā gada 20. novembra sēdē ar nevalstisko organizāciju un drošības iestāžu pārstāvjiem pārrunāja izmaiņas publisko pasākumu drošības nodrošināšanas regulējumā. Šogad tika veikti grozījumi likumā “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem”, bet vakar Ministru kabinets izskatīja un atbalstīja likumprojektu "Grozījumi Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā", kas jau tuvākajā laikā tiks iesniegts Saeimā.  

Nevalstisko organizāciju pārstāvji iepriekš pauda bažas, ka šie grozījumi ierobežos biedrošanās un pulcēšanās brīvības un mazinās pilsonisko aktivitāti, jo uzliekt papildu pienākumus pasākumu organizētājiem. Organizāciju ieskatā valsts pārvaldei vajadzētu izstrādāt un nodrošināt publiski pieejamas vadlīnijas publisko pasākumu organizatoriem. Sēdē tika pārrunāts, kā esošie nosacījumi un piedāvātie grozījumi normatīvajā regulējumā ietekmēs publisku pasākumu sagatavošanu un norisi, drošības riskus un to mazināšanu, kā arī citus jautājumus, kas saistīti ar publisko pasākumu organizāciju un uzraudzību. 

Jaunie grozījumi Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā ietver jaunu publiskā pasākuma veidu - paaugstināta riska pasākumu. Tas šā likuma izpratnē ir publisks pasākums, kura apmeklētāju un dalībnieku plānotais kopējais skaits pārsniedz 5000 personu vai gadījumā, ja pasākums tiek rīkots pierobežas joslā vai pasākuma mērķauditorija ir īpaši aizsargājamo personu grupa, – 1000 personu vai kuru pasākuma organizators uzskata par paaugstināta riska pasākumu. Šā likuma izpratnē īpaši aizsargājamo personu grupa ir bērni, seniori, personas ar kustību traucējumiem un personas ar īpašām vajadzībām. Grozījumi arī paredz paaugstināta riska pasākuma drošības plāna izstrādi un saskaņošanu ar atbildīgajām institūcijām.