Šodien, 6. novembrī, Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija uzklausīja Kultūras ministrijas Valsts sekretāra vietnieci starptautisko lietu, integrācijas un mediju jautājumos Zani Vāgneri un Sabiedrības integrācijas departamenta pārstāves par integrācijas politikas aktualitātēm un plānoto finansējumu sabiedrības integrācijas pasākumiem 2020. gada valsts budžeta projektā.

Kultūras ministrijas pārstāves iepazīstināja komisiju ar sasniegto integrācijas politikā pēdējos gados, norādot, ka ir uzlabojusies mazākumtautību iedzīvotāju piederības sajūta Latvijai un valsts valodas prasme, pieauguši iedzīvotāju kopējie līdzdalības rādītāji – biedrību un nodibinājumu skaits. Sabiedrībā ir vērojama pozitīvāka dinamika izpratnei par Latvijas okupāciju un sevis identificēšanai ar 1918. gadā dibināto Latvijas Republiku. Ministrija sniedz atbalstu mazākumtautību kultūras savpatnības saglabāšanai, kultūras pieejamībai diasporā un tās dalībai Dziesmu un deju svētkos.

Runājot par plānojamo finansējumu integrācijas pasākumiem 2020. gadā, Z. Vāgnere uzsvēra, ka tas plānots 1.8 miljonu euro apmērā, no kuriem lielākā daļa jeb 72% tiek novirzīta pilsoniskā sabiedrības attīstībai - atbalsta programmai “Latvijas NVO fonds”,  mazākumtautību līdzdalības veicināšanas programmai un kā līdzfinansējums Eiropas Savienības un starptautisku finanšu instrumentu atbalstītiem NVO projektiem. Ministrijas pārstāves iepazīstināja arī ar citiem pasākumiem, kuriem nākamgad plānots piešķirt finansējumu. 

Šobrīd notiek darbs pie nākamā plānošanas perioda saliedētas sabiedrības politikas plānošanas dokumenta izstrādes. Tajā akcents tiks likts uz pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu un uzticēšanās valstij veicināšanu, latviešu valodas lietošanas pozīciju nostiprināšanu, migrācijas un citiem jautājumiem, kas ir izkristalizējušies ministrijas organizētajās reģionālajās apspriedēs ar sabiedrības pārstāvjiem. Šo politikas dokumentu valdībā plānots iesniegt nākamā gada martā. 

Sākotnēji bija plānots, ka ministriju sēdē pārstāvēs kultūras ministrs Nauris Puntulis, bet sakarā ar valdības ārkārtas sēdi ministra dalība komisijas sēdē izpalika. 

Foto: Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija