ddd Drukāt

Nepilsoņi ir piederīgi mūsu sabiedrībai, taču, runājot par vēl ciešāku integrāciju, būtiski atcerēties, ka tas ir divpusējs process. Kampaņas un latviešu valodas kursi var palīdzēt tikai cilvēkam, kurš pats ir motivēts un pieņēmis lēmumu, ka vēlas vēl ciešāk iekļauties sabiedrībā. To pēc Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēdē trešdien, 23.oktobrī, uzsvēra komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins.

Kā atzīmēja Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) pārstāvji, Latvijā ir vairāk nekā 220 000 nepilsoņi, un pēdējos gados naturalizācijas eksāmenam iesniegto pieteikumu, kā arī Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā uzņemto personu skaits ir nemainīgi stabils. Iesniegto pieteikumus skaits katru gadu ir vairāk nekā 1000, savukārt pilsonībā uzņemto personu skaits pārsniedz 900, informēja PMLP pārstāvji.

Deputāti pārrunāja nepieciešamību vairāk nepilsoņiem nodrošināt atbilstošus latviešu valodas kursus. Kā atzīmēja PMLP, no aptaujātajiem nepilsoņiem 21 procents apliecinājis, ka latviešu valodu pārvalda brīvi. Komisija pozitīvi vērtēja pieņemto lēmumu uz pāreju mācībām tikai latviešu valodā, paužot cerību, ka tas kopējo latviešu valodas zināšanu līmeni uzlabos.

Kā apstiprināja PMLP pārstāvji, kopumā latviešu valodas zināšanu līmenis ir labāks gados jaunu cilvēku vidū, savukārt to personu, kuras naturalizācijas eksāmenā, galvenokārt tā rakstiskajā daļā, “izkrīt”, vidējais vecums ir 48 gadi. Lai veicinātu nepilsoņu vēlmi apgūt latviešu valodu un naturalizēties, klātesošie atzīmēja nepieciešamību veicināt emocionālu piederību valstij, kā arī neformālo atbalstu valodas apguvē.

Tiesībsarga biroja un Ārlietu ministrijas pārstāvji apstiprināja, ka savas kompetences ietvaros palīdzību sniedz vienlīdzīgi kā pilsoņiem, tā nepilsoņiem, tāpat Tiesībsarga birojs nav saņēmis nevienu sūdzību par tiesību aizskārumu, kas būtu saistīts ar nepilsoņa statusu.

Saeimas Preses dienests

Foto: Ernests Dinka, Saeima