ddd Drukāt

Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija šodien, 24. aprīlī, izskatīja un konceptuāli atbalstīja Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa Saeimā iesniegtā likumprojekta “Par nepilsoņa statusa piešķiršanas izbeigšanu bērniem” virzīšanu izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā. Komisija ir līdzatbildīgā komisija šim likumprojektam, bet atbildīgā – Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija.

Likumprojekts paredz izbeigt piešķirt nepilsoņa statusu pēc 2020.gada 1.janvāra dzimušiem bērniem, kuriem saskaņā ar likuma "Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības" būtu tiesības uz nepilsoņa statusu, un atzīt viņus par Latvijas pilsoņiem, ja vien bērna vecāki nebūs vienojušies par citas valsts pilsonības piešķiršanu bērnam vai bērns jau būs ieguvis citas valsts pilsonību. Šādu iniciatīvu Valsts prezidents jau bija iesniedzis iepriekš - 12.Saeimā, tomēr toreiz tā neguva parlamenta atbalstu. 

Uz sēdi sniegt viedokļus par likumprojektu bija uzaicināti Valsts prezidenta kancelejas, Ārlietu ministrijas un Tiesībsarga biroja pārstāvji, kuri pauda atbalstu Valsts prezidenta iniciatīvai. Savukārt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārstāve I.Vorpa sēdē norādīja, ka pārvaldei kā likuma piemērotājiem ir svarīgi pareizi saprast likumdevēja gribu. Viņa norādīja, ka, ja parlaments izšķirsies par likumprojekta tālāku virzību, ir nepieciešama plašāka diskusija par tā praktisko piemērošanu, piemēram, vai jaunā norma attieksies arī uz gadījumiem, kad nepilsoņu bērns ir dzimis ārpus Latvijas teritorijas, bērna reģistrācijas ne notiek uzreiz pēc piedzimšanas un citiem aspektiem. 

Komisija pēc debatēm, astoņiem komisijas locekļiem balsojot “par”, četriem – “pret” un vienam atturoties, nolēma atbalstīt likumprojekta “Par nepilsoņa statusa piešķiršanas izbeigšanu bērniem” virzīšanu izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā.

Foto: Ernests Dinka, Saeima