ddd Drukāt

Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija trešdien, 27.februārī, uzklausīja Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto informāciju par ministrijas kompetenci un īstenotajiem pasākumiem sabiedrības integrācijas politikas nodrošināšanai un diasporas atbalstam.

Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora vietniece valsts valodas politikas jomā Vineta Ernstsone deputātiem plaši skaidroja ministrijas diasporas izglītības atbalsta pasākumus. Šogad ministrijas noteiktie prioritārie pasākumi ir atbalsts latviešu valodas apguvei diasporas skolās un valsts valodas prasmju pārbaužu pieejamības nodrošināšana, informatīvo un mācību materiālu izstrāde diasporai, dažādu izglītojošo un reemigrācijas pasākumu (semināru vai metodikas kursu) organizēšana un digitālo latviešu valodas apguves materiālu izstrāde. 

Ministrijas pārstāve iepazīstināja ar ministrijas kompetenci diasporas politikas jomā, kas noteikta Diasporas likumā, un skaidroja, kā ministrijai dotie uzdevumi pārtop praktiskos pasākumos, kā, piemēram, ārpus Latvijas dzīvojošo zinātnieku sadarbības veicināšana. Ministrija arī nodrošina valsts valodas prasmes pārbaudes diasporā un 2018.gadā to izmantoja 134 personas. Vakar notika IZM izveidotā pašmācības rīka e-Laipa A1, A2 valodas prasmes līmenim atklāšana, bet tā satura izstrāde un digitalizācija uzsākta vēl 2016.gadā. 

V.Ernstsone skaidroja citus ministrijas veiktos pasākumus sabiedrības integrācijas un diasporas atbalstam, norādot, ka šogad ministrija tikai diasporas atbalsta pasākumiem vien ir pieprasījusi no valsts budžeta 1 077 250 EUR. 

Komisijas deputāti vērsa uzmanību, ka ministrijas pasākumi ir vērsti pārsvarā uz atbalstu diasporai un remigrācijai, bet sabiedrības integrācijas pasākumi atspoguļoti mazāk, kaut arī tie ir svarīgi, kā, piemēram, mazākumtautību skolu izglītības kvalitāte, latviešu un mazākumtautību skolu skolēnu iesaiste kopīgos pasākumos, patriotiskā audzināšana un citi. 

Komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins, apkopojot diskusiju, norādīja, ka ir izkristalizējušies vairāki problēmjautājumi, kurus būtu lietderīgi izdiskutēt komisijā, un aicināja deputātus šai diskusijai sagatavot konkrētus jautājumus ministrijai. Sēde par šiem jautājumiem varētu notikt aprīļa otrā pusē.