Trešdien, 28.novembra sēdē, Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins iepazīstināja komisijas locekļus, lielai daļai no kuriem šī ir pirmā pieredze sabiedrības integrācijas un parlamentārās uzraudzības jautājumos, ar komisijas darbības ietvaru, kā arī ieskicēja jaunus virzienus, kuros komisija plāno darboties 13.Saeimas laikā. 

A.Judins uzskata, ka galvenie komisijas pamatdarbības uzdevumi ir:

- Nodrošināt parlamentāro kontroli pār saliedētas sabiedrības veidošanās procesiem, rosināt dialogu par pilsonības, migrācijas un diasporas aktuālajiem jautājumiem un šo jomu politikas pamatvirzienu noteikšanu.

- Apkopojot un, analizējot sabiedrības integrācijas politikas izvērtēšanā gūtos rezultātus, pētījumu ietvaros iegūto informāciju, kā arī ekspertu un sabiedrības dialogā akceptētās atziņas, rosināt likumdošanas iniciatīvas integrācijas politikas pilnveidei.

-  Veicināt deputātu un sabiedrības izpratnes veidošanos par sabiedrības saliedēšanas procesiem un izaicinājumiem (plašāk skat. pielikumu). 

Nākamajā sēdē 5.decembrī komisija plāno izskatīt jautājumu par Kultūras ministrijas īstenotajiem pasākumiem sabiedrības integrācijas politikas nodrošināšanai. Komisija vēlas gūt plašāku ieskatu par šīs politikas īstenošanu, jo Kultūras ministrija ir atbildīga par valsts integrācijas politikas izstrādi un ieviešanu, koordinācijas nodrošināšanu ar citām iesaistītajām institūcijām. Plānots arī pārrunāt jautājumu par pieprasīto finansējumu integrācijas pasākumiem nākamā gada valsts budžeta projektā. 

 

Pielikumi
Download this file (sedei28.11_Version2.pptx)Darbības ietvars