Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija

Tu ūdens šūpulītī augi,
Man kāra vēja kariņas;
Kopš pašas ašas bērnības
Mums soļi līdzi līgojas, -
Mēs būsim draugi. (Rainis)

LV EN
A A

Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija trešdien, 25.aprīlī, iepazinās ar Kultūras ministrijas sagatavoto informāciju par Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas īstenošanas plāna 2019. - 2020.gadam izstrādi un virzību. 

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece Inita Pauloviča informēja par šī plāna uzdevumiem turpmākajos divos gados, kuri paredz, ka tiek nodrošināta sabiedrības integrācijas politikas nepārtrauktība līdz jaunu saliedētas sabiedrības pamatnostādņu izstrādei. Jaunās pamatnostādnes tiks saskaņotas ar Nacionālo attīstības plānu. 

I.Pauloviča skaidroja sasniegtos uzlabojumus integrācijas politikā, norādot, ka aktīvāka ir kļuvusi Latvijas iedzīvotāju iesaiste pilsoniskajā dialogā un savu interešu aizstāvībā, izveidoti pastāvīgi finansēšanas mehānismi NVO atbalstam, uzlabojusies sadarbība ar mazākumtautību organizācijām un Izveidoti atbalsta mehānismi trešo valstu valstspiederīgo tiesību aizsardzībai. 

Viņa iepazīstināja ar Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas īstenošanas plāna 2019. - 2020.gadam rīcības virzieniem. Šobrīd plāns ir saskaņošanas stadijā un šī gada 2.maijā tiek plānota tā publiskās apspriešanas uzsākšana, bet pieņemšana Ministru kabinetā - 12.jūnijā.

 

Foto:Ernests Dinka, Saeimas administrācija