Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija

Tu ūdens šūpulītī augi,
Man kāra vēja kariņas;
Kopš pašas ašas bērnības
Mums soļi līdzi līgojas, -
Mēs būsim draugi. (Rainis)

LV EN
A A

28.februāra sēdē Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas deputāti uzklausīja Labklājības ministrijas un Sabiedrības integrācijas fonda pārstāvju informāciju par to, kā notiek pilotprojekta norise, kura ietvaros ar mājokļiem tika nodrošinātas vairākas ģimenes, kurām Latvijā piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss. 

Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Aija Bauere informēja komisiju, ka 2017.gada beigās tika noslēgti īres līgumi ar 3 ģimenēm. Divas ģimenes tika izmitinātas Rīgā un viena - Jelgavā. Līgumi paredz segt atbalsta saņēmējiem sekojošos izdevumus: mājokļa īres izmaksas (t.sk. drošības naudas iemaksu divu mēnešu apmērā), mājokļa komunālo un citus saistīto pakalpojumu segšanu. SIF pārstāve skaidroja, ka katrā ģimenē viens no ģimenes locekļiem strādā, pārējie apgūst latviešu valodu, bet bērni apmeklē izglītības iestādes. Taču, tā kā kopš pilotprojekta uzsākšanas ir pagājis neilgs laiks, projekta realizētāji ierosināja to pagarināt līdz šī gada beigām. Valdībā tika iesniegts informatīvais ziņojums “Par pilotprojekta mājokļa nodrošināšanai ģimenēm, kurām piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss, turpināšanu”, kurš izskatīts 27.februāra Ministru kabinetā sēde un atbalstīts, piešķirot arī pilotprojekta turpināšanai nepieciešamo finansējumu – 9300 eiro.

Komisijas deputāti iepazinās ar detalizētāku informāciju par projekta norisi un konstatētajiem pozitīvajiem rezultātiem, atklātajām problēmām, kā arī citiem ar bēgļu un patvēruma meklētāju iekļaušanos Latvijas sabiedrībā jautājumiem.